هشدار «علمای قم»: تصویب کنوانسیون پالرمو به صلاح کشور نیست

 همزمان با هشدار علمای قم، کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد.