پلیس ایرلند شمالی بامداد یکشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ از یک انفجار در مرکز شهر «لندن‌ دری» خبر داد. پلیس این شهر اعلام کرد که در جریان این حادثه کسی آسیب ندید. براساس گزارش منابع خبری، این انفجار در یک خیابان پررفت و آمد که یک ساختمان دادگستری در آن قرار دارد، رخ داد. پلیس ایرلند شمالی اعلام کرد که پیش از انفجار یک تماس تلفنی هشدارآمیز دریافت کرده و به همین دلیل قبل از وقوع انفجار، خیابان محل حادثه را بسته بود. هنوز جزئیات بیشتری در باره عاملان این حادثه منتشر نشده است.