مقامات لیبی و مصر کنترل بر مرز مشترک را با هدف «جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها، قاچاق و مهاجرت غیر قانونی» تشدید می‌کنند. میلود جواد، معاون وزیر کشور دولت شرق لیبی و فرمانده ارتش ملی این کشور اعلام کرد که لیبی در گذرگاه مرزی زمینی ساخت دیوار حائل مرزی امساعد را آغاز کرده است. بر اساس اعلام اداره امنیتی امساعد، این دیوار به ارتفاع سه متر و در مرز با مصر برای کاهش ورود مهاجران ساخته می‌شود. مقامات مصری نیز پیشتر اعلام کردند گذرگاه مرزی سلوم را به‌قصد مقابله با نفوذ تروریسم خواهند بست و تردد کامیون‌ها و افراد کمتر از ۵۰ سال را ممنوع اعلام کردند. ورود از لیبی به خاک مصر نیز پیش از این تنها با کسب روادید میسر بود. بر اساس گزارش‌ها مصر در سال‌های گذشته با افزایش مهاجرت غیر قانونی مواجه بوده است و لیبی نیز با افزایش مهاجرانی روبه‌روست که از این کشور به عنوان گذرگاه عبور از طریق دریای مدیترانه به سواحل جنوبی اروپا استفاده می‌کنند.