به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد «برای فردی که به اشتباه اعلام کرده بود پوسته حصر شکسته شده است پرونده ای تشکیل شده و کیفرخواست آن هم صادر شده است». اشاره او به حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی ست که در مراسم سیزده آبان در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی توسط دستگاه امنیتی ایران گفته بود: « امروز از حصر جز یک پوسته نمانده و آنچه باید از سوی رئیس شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیفتد افتاده و امیدوارم آن پوسته نیزبرداشته شود». دادستان تهران گفت: «هر زمان این پوسته شکست، از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفاً پس از تایید دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور منتشر نمایند».