ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

احتمال مصالحه هسته‌ای و کمپین مخالفت فعال با جنگ

<p>&nbsp;علی افشاری &minus; نامه&zwnj;نگاری&zwnj;های جمهوری اسلامی با آژانس بین&zwnj;المللی اتمی و گروه ۱+۵ و فاصله گرفتن از رویکرد تهاجمی و تهدید محور ، تصور مصالحه در رویارویی هسته&zwnj;ای را قوت بخشیده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در این یادداشت بدون اینکه داوری پیرامون درستی &nbsp;یا نادرستی این تصور صورت گیرد به تبیین نسبت مصالحه محتمل هسته&zwnj;ای و کمپین مخالفت فعال با جنگ پرداخته می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <div dir="RTL">در واقع فرض می&zwnj;شود که برخورد جدید و عقب نشینی حکومت واقعی است و بحران هسته&zwnj;ای با راه حل&zwnj;های سیاسی و دیپلماتیک فرو می&zwnj;نشیند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کمپین مخالفت فعال با جنگ بر محور&zwnj;هایی استوار بود که دو پیش&zwnj;فرض اصلی آن موضوع بحث کنونی است . نخست اینکه جنگ اولویت و خواست غرب نیست بلکه یک گزینه محتمل برای غرب است که عبور ماجراجویی هسته&zwnj;ای حکومت از خطوط قرمز جامعه جهانی ، فرمان پرتاب موشک&zwnj;ها در خلیج فارس را صادر خواهد کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برنامه هسته&zwnj;ای حکومت به منزله بهانه برای غرب تحلیل نمی&zwnj;شد بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی که در ذهن آنها وجود دارد ،و جدا از خوش&zwnj;آیند و یا بدآیند نیرو&zwnj;های اپوزیسیون ایران به صورت یک واقعیت در معادلات نقش بازی می&zwnj;کند ، تفسیر می&zwnj;شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">جنگ اولویت و خواست غرب نیست بلکه یک گزینه محتمل برای غرب است که عبور ماجراجویی هسته&zwnj;ای حکومت از خطوط قرمز جامعه جهانی ، فرمان پرتاب موشک&zwnj;ها در خلیج فارس را صادر خواهد کرد.<b> </b></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;پیش&zwnj;فرض دوم قطعی نبودن جنگ و نفی دیدگاهی بود که به غرب به عنوان یک دشمن و خصم آشتی&zwnj;ناپذیر مردم ایران می&zwnj;نگرد. این دیدگاه که هم برگرفته شده از رسوبات ایدئولوژی مارکسیسم است و هم پاره&zwnj;ای ملی&zwnj;گرایی قالبی و بت&zwnj;وارانه که ناسیونالیسم را در تقابل و بدبینی مفرط به خارجی می&zwnj;انگارد، بر تنور آن می&zwnj;دمد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این پارادایم بعد از کودتای ننگین 28 مرداد تا دهه پیش، سپهر سیاسی ایران را فرا گرفته بود. اما در دهه اخیر شکاف&zwnj;هایی جدی در هژمونی این نگرش در فضای روشنفکری و اپوزیسیون سیاسی ایران و به&zwnj;ویژه در بین نسل جوان دیده می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته در نگاه مدافعان مخالفت فعال با جنگ، غرب دوست و متحد استراتژیک ایران، که به&zwnj;خودی&zwnj;خود دلسوز مردم ایران است، نیز تصور نمی&zwnj;شد. بلکه با نفی دوست و دشمن دائمی در سیاست خارجی بر اساس نگاه واقع&zwnj;بینانه و پراگماتیستی ، ضرورت رعایت منافع ملی از پرتو نگاه غیر ایدئولوژیک برجسته می&zwnj;شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مصلحت کشور ، سرنوشت ملت و حفظ و اعتلای زیرساخت&zwnj;های اقتصادی و نظامی ایجاب می&zwnj;کند تا از رویارویی بی&zwnj;فایده با غرب و جامعه جهانی پرهیز کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برنامه هسته&zwnj;ای ارزش ملی و ناسیونالیستی زیادی ندارد و در هرم نیاز&zwnj;ها و خواست&zwnj;های گوناگون کشور از اولویت بالایی برخوردار نیست. در نگاه حامیان این کمپین هزینه تحریم&zwnj;های کمرشکن اقتصادی به مراتب بالاتر از امتیازات موهوم ناشی از تداوم ستیزه&zwnj;جویی در برنامه هسته&zwnj;ای ارزیابی می&zwnj;شود .</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;علاوه بر این، استفاده از انرژی هسته&zwnj;ای صلح&zwnj;آمیز نیز مستلزم پایان&zwnj;بخشی به ماجراجویی و اعتماد&zwnj;آفرینی است. بر مبنای این استدلال&zwnj;ها خواست توقف موقت غنی&zwnj;سازی اورانیوم از سوی ایران به عنوان عامل کلیدی در جلوگیری از جنگ مطرح شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال آنچه تاکنون از هر دو سوی کشمکش هسته&zwnj;ای به گوش می&zwnj;رسد نزدیک به تحلیل و سمت&zwnj;گیری کمپین مخالفت فعال با جنگ است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مقامات هسته&zwnj;ای جمهوری اسلامی برای توقف غنی&zwnj;سازی، ۲۰درصد چراغ سبز نشان داده&zwnj;اند. از آن سوی میدان غرب نیز زمزمه پذیرش غنی&zwnj;سازی زیر 5 درصد، در صورت انتقال بخش زیادی از ذخیره اورانیوم غنی&zwnj;شده سر داده است. هر دو طرف دست&zwnj;کم در ظاهر تمایل به مصالحه نشان داده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراین بر خلاف دیدگاه دیگر مطرح در بین اپوزیسیون، جنگ سرنوشت محتوم منازعه هسته&zwnj;ای نیست. برخی معتقد بودند و هستند که امریکا و اسرائیل در راستای زورگویی و مقاصد تجاوزگرایانه و سلطه&zwnj;طلبی بر سر برنامه هسته&zwnj;ای حساسیت ایجاد کرده&zwnj;اند &nbsp;و این مسیر را تا از بین بردن زیرساخت&zwnj;های اقتصادی و نظامی ایران ادامه می&zwnj;دهند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">مصالحه اتمی لزوما به معنای کنار کشیدن غرب از حمایت دموکراسی در ایران و یا قربانی کردن مردم ایران نیست. ماهیت بحران هسته&zwnj;ای کاملا متفاوت با مسئله دموکراسی در ایران است.<img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/51.jpg" width="200" height="131" align="bottom" alt="" /></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;اما در عمل ثابت شد دست&zwnj;کم دولت آمریکا تا این لحظه چنین قصدی ندارد و همچنین توان اسرائیل در دنیا و عرصه سیاسی آمریکا آنقدر نیست که بتواند خواست خودش را تحمیل کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ضمن اینکه واقعا برایند نیرو&zwnj;های سیاسی اسرائیل چنین هدفی داشته باشند نیز خود موضوع مناقشه&zwnj;برانگیزی است . راهکار پیشنهادی، دیدگاه تداوم برنامه هسته&zwnj;ای در عین شفاف&zwnj;سازی برای دنیا بود. امری که به نظر می&zwnj;رسد جمهوری اسلامی نیز آن را مد نظر ندارد و در پرداخت هزینه&zwnj;های سنگین آن دچار تردید شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراین تا اینجای کار آنچه در جدید&zwnj;ترین فصل بحران هسته&zwnj;ای مشاهده می&zwnj;شود به&zwnj;مراتب نزدیکی بیشتری با تحلیل و موضع&zwnj;گیری&zwnj;های کمپین مخالفت فعال با جنگ دارد .</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رصد کردن اتفاقات نشان می&zwnj;دهد که تحلیل مخالفان فعال با جنگ، که به&zwnj;درستی بر جداسازی جنبش دموکراسی&zwnj;خواهی و عرصه عمومی ایران از ماجراجویی هسته&zwnj;ای و غرب&zwnj;ستیزی حکومت در ضمن دفاع از حقوق سلب&zwnj;ناشدنی مردم ایران تاکید داشتند، به واقعیت نزدیک&zwnj;تر بود و به طور نسبی و محدود در روند امور تاثیرگذار شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کاهش تنش هسته&zwnj;ای امر مثبتی برای جامعه ایران و گذار مسالمت&zwnj;آمیز به دموکراسی است. سال&zwnj;ها است در روندی فزاینده حقوق بشر و مطالبات مردم ایران در زیر سایه مناقشه هسته&zwnj;ای قرار گرفته است. روند مصالحه کمک می&zwnj;کند تا با کنار رفتن مسائل امنیتی ، فضا برای تحرک مبارزات دموکراسی&zwnj;خواهانه مساعدتر شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;مسئله هسته&zwnj;ای از ابتدا برای غرب و جامعه جهانی بر مبنای ملاحظات امنیتی و توازن قوا در منطقه خاور میانه شکل گرفت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این نزاع طولانی و پرپیچ&zwnj;وخم هیچ&zwnj;گاه دموکراسی ، حقوق بشر و خواست مردم مطرح نبود. البته منظور ارتباط مستقیم است وگرنه نمی&zwnj;توان منکر تاثیرپذیری این مقوله&zwnj;ها از یکدیگر شد. اما درست به همین دلیل هر چقدر برنامه هسته&zwnj;ای حکومت از حالت تهاجمی و غیرعادی خارج شود، منافع بیشتری عاید نیرو&zwnj;های جامعه مدنی و طرفداران صلح و آشتی با دنیا می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">علی افشاری : از منظر نگاهی که با جنگ و اشغال نظامی ایران و آلترناتیو&zwnj;سازی با اتکا به مشروعیت دولت&zwnj;های قدرتمند خارجی مخالف است ، هر اقدام واقعی حکومت در این راستا ، رویدادی مثبت است.<img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/afshari.jpg" width="200" height="150" align="bottom" alt="" /></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از شعار&zwnj;های اصلی نیرو&zwnj;های خوان تغییر تنش&zwnj;زدایی خارجی و مدارا با جهان بوده است. بنابراین از منظر نگاهی که با جنگ و اشغال نظامی ایران و آلترناتیو&zwnj;سازی با اتکا به مشروعیت دولت&zwnj;های قدرتمند خارجی مخالف است ، هر اقدامی که حکومت در این راستا انجام دهد به شرط اینکه واقعی باشد ، رویدادی مثبت است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;حکومت اگر در مسیر تفاهم و سازش با نظم جهانی حرکت کند و رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد ، آنگاه پسامد این تغییر جهت در سیاست خارجی تاثیراتی در داخل خواهد داشت و جریان&zwnj;های میانه&zwnj;رو در داخل بلوک قدرت را تقویت می&zwnj;کند و این امر به نوبه خود فضای پلیسی در داخل را متزلزل کرده و فرصت تنفس و تحرک به نیرو&zwnj;های معترض به وضع موجود، &zwnj;ایجاد می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته ممکن است گرایش&zwnj;های افراطی در حکومت مصالحه در خارج را پشتوانه افزایش سرکوب و تشدید فضای پلیسی در داخل قرار دهند. ولی تعارض بین این دو مشکلات جدی برای پیش&zwnj;برد سیاست مشت آهنین در فضای سیاسی ایجاد می&zwnj;کند .</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;بررسی سه دهه سرکوب، برخورد&zwnj;های انقباضی و شدت عمل در برابر مخالفان نشان می&zwnj;دهد پیوستگی زیادی بین رویکرد خارجی ستیزه&zwnj;جویانه حکومت با گسترش اختناق و جباریت سیاسی در داخل وجود دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رویداد شتاب&zwnj;دهنده به خشونت دولتی پس از انقلاب ، تسخیر سفارت آمریکا بود. پشتوانه اصلی توجیه هر برخورد تند و فاجعه حقوق بشری ارجاع به توطئه بیگانگان است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال اگر حکومت از در آشتی با دنیا و قدرتمند&zwnj;ترین کشور دنیا یعنی آمریکا بر بیاید آنگاه حوزه استفاده از کارت وابستگی به بیگانگان برای قلع و قمع مخالفان داخلی به میزان قابل اعتنایی محدود می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به همین دلیل حکومت نمی&zwnj;خواهد کاهش تنش هسته&zwnj;ای به عادی&zwnj;سازی رابطه با آمریکا منجر شود . یکی از دلایل اصلی عدم ملاقات سعید جلیلی با هیات نمایندگی آمریکا همین مسئله است .</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما وجود حساسیت در جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر عاملی مهار کننده در برابر این رویکرد است. در حال حاضر مستقل و مجزا از بحران هسته&zwnj;ای و مسئله تروریسم ، حقوق بشر یکی از موضوعات اختلاف بین جامعه جهانی و حکومت است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگرچه وزن ملاحظات حقوق بشری و بشردوستانه در مقایسه با نگرانی&zwnj;های امنیتی و سیاسی در مناسبات دنیا به&zwnj;مراتب کمتر است، اما این عامل حالت نمایشی صرف ندارد و در حدی تاثیرگذار است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">حکومت نمی&zwnj;خواهد کاهش تنش هسته&zwnj;ای به عادی&zwnj;سازی رابطه با آمریکا منجر شود . یکی از دلایل اصلی عدم ملاقات سعید جلیلی با هیات نمایندگی آمریکا همین مسئله است .</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراین مصالحه اتمی لزوما به معنای کنار کشیدن غرب از حمایت دموکراسی در ایران و یا قربانی کردن مردم ایران نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ماهیت بحران هسته&zwnj;ای کاملا متفاوت با مسئله دموکراسی در ایران است و از منطق کاملا جداگانه&zwnj;ای تبعیت می&zwnj;کند. عدم حمایت مردم از ماجراجویی هسته&zwnj;ای و یا فقدان هر گونه تهدیدی از سوی ایران در صورت حاکمیت دموکراسی به نوبه خود فاکتور&zwnj;های مهمی در تصمیم&zwnj;گیری دنیا هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما جنس مناقشه هسته&zwnj;ای از نظر غرب حالت داخلی و مربوط به مردم ایران ندارد بلکه مسئله&zwnj;ای است که کاملا در چهارچوب منافع ملی آنها و ضرورت تثبیت نظم جهانی قابل درک و فهم است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p><span dir="RTL">روز&zwnj;های آینده نشان خواهد داد که می&zwnj;توان به مصالحه اتمی خوش&zwnj;بین بود و یا باز در، به همان پاشنه سابق می&zwnj;چرخد و سطح منازعه بالا می&zwnj;گیرد. اما سازش و تفاهم در برنامه هسته&zwnj;ای که منجر به کم&zwnj;رنگ شدن خصومت بین دنیا و ایران شود در مجموع پسامد مثبتی برای مردم ایران دارد به شرط اینکه رعایت حقوق بشر و درخواست&zwnj;های مردم ایران کماکان به عنوان مطالبه&zwnj;ای جدی و مستقل از سوی جامعه جهانی از حکومت ایران خواسته شود.&nbsp;</span></p>

 علی افشاری − نامه‌نگاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی و گروه ۱+۵ و فاصله گرفتن از رویکرد تهاجمی و تهدید محور ، تصور مصالحه در رویارویی هسته‌ای را قوت بخشیده است.

در این یادداشت بدون اینکه داوری پیرامون درستی  یا نادرستی این تصور صورت گیرد به تبیین نسبت مصالحه محتمل هسته‌ای و کمپین مخالفت فعال با جنگ پرداخته می‌شود.

روز‌های آینده نشان خواهد داد که می‌توان به مصالحه اتمی خوش‌بین بود و یا باز در، به همان پاشنه سابق می‌چرخد و سطح منازعه بالا می‌گیرد. اما سازش و تفاهم در برنامه هسته‌ای که منجر به کم‌رنگ شدن خصومت بین دنیا و ایران شود در مجموع پسامد مثبتی برای مردم ایران دارد به شرط اینکه رعایت حقوق بشر و درخواست‌های مردم ایران کماکان به عنوان مطالبه‌ای جدی و مستقل از سوی جامعه جهانی از حکومت ایران خواسته شود. 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • آوا از تهران

  (حکومت اگر در مسیر تفاهم و سازش با نظم جهانی حرکت کند و رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد ، آنگاه پسامد این تغییر جهت در سیاست خارجی تاثیراتی در داخل خواهد داشت و جریان‌های میانه‌رو در داخل بلوک قدرت را تقویت می‌کند و این امر به نوبه خود فضای پلیسی در داخل را متزلزل کرده و فرصت تنفس و تحرک به نیرو‌های معترض به وضع موجود، ‌ایجاد می‌کند.) اگر , اگر , اگر این اگر ها هیچ کدام به واقعیت نمی پیوندد. این حکومت 30 سال است با سرکوب و دشنه و اوباش حکومت کرده چه امید واهی که اگر فکر کنیم این حکومت سر عقل بیاید و دست از بمب هسته ای- نقض حقوق بشر- تروریسم بر دارد. (بنابراین مصالحه اتمی لزوما به معنای کنار کشیدن غرب از حمایت دموکراسی در ایران و یا قربانی کردن مردم ایران نیست.) غرب و حمایت از دمکراسی- کدام دمکراسی همین اندازه که منافع غرب تامین شود, سر همه آزادیخواهان در کشورهای غربی را خواهند برید. همانطور که سر بختیار-قاسملو- شرفکندی- کاظم رجویی.... را بریدند. خدا کند به توافق نرسند که در آن صورت در داخل ایران مبارزان امنیت بیشتری خواهند داشت. تا حالا تمام دعواها برای باج خواهی از جمهوری اسلامی و چپاول همین مردم بدبخت ایران بود و نه غیر آن.

 • کاربر مهمان

  متاسفانه روحانیت چنان تجاوزی بروح و روان و تاریخ و تمدن ایران کرده که بیشتر از هشتاد در صد مردم آرزوی تکه تکه شدن روحانیها را دارد و بزودی این کار را خواهد کرد. اینکار بصورت حتمی انجام خواهد شد. فقط ممکن است آدمکشان خامنه ای و مزدوران سپاه آدمخوار باعث دیرتر شدنش شوند. همین.

 • Mani

  این عکسی‌ که انداختید، هنوز خانوم اشتون شال گردنشون را ننداخته بودند، راستی‌ که این جمهوری اسلامی چه قدرتی‌ داره، گردن ایشان را هم پوشاندند، شاید در دور بعدی روسری را هم روی سر ایشان بندازند. وقتی‌ ایشان، مجبور میشوند که یک نوعی از حجاب را که آقایان تشخیص دادند که برایشان مهم است تحمیل کنند ، وای به حال خانوم‌های ایرانی‌.

 • کاربر مهمان

  افرادی که در قبای سیاسی، اصلاح‌طلبی، صلح‌جوئی و... توده‌ها را از روز بعد از ج.ا میترسانند و برای دوام و بقای ج.ا. , آینده‌ایی تیره و تاریک ترسیم میکنند!.... بايد جواب داد که در لهستان و پس از رهايي از اشغالگران روسي ، دهها گروه سياسي بوجود آمدند که بعدها خيلي ها در هم ادغام شدند و احزاب عمده را بوجود آوردند. تعدد گروههاي سياسي چيز خوبي است و نشانگر دموکراسي است . اکثريت مردم و انتخابات تعيين ميکند در يکدوره چند ساله چه گروه يا گروههاي دولت را تشکيل ميدهند و گروه اقليت به نظارت وتلاش براي پيروزي درانتخابات بعدي ميپردازد . اينجادر کانادا حدود ده حزب سياسي فعال ميباشند از کمونيست گرفته تا راست ا فراطي .

 • کاربر مهمان

  ايشان نوشته : مصالحه اتمی لزوما به معنای کنار کشیدن غرب از حمایت دموکراسی در ایران و یا قربانی کردن مردم ایران نیست. ماهیت بحران هسته‌ای کاملا متفاوت با مسئله دموکراسی در ایران است. . سوال: يک نمونه از حمايت غرب از دموکراسی در ايران بگو لطفا ! علی افشاري نوشته : از منظر نگاهی که با جنگ و اشغال نظامی ایران و آلترناتیو‌سازی با اتکا به مشروعیت دولت‌های قدرتمند خارجی مخالف است ، هر اقدام واقعی حکومت در این راستا ، رویدادی مثبت است .... سوال : اينقدر کلمات را نچرخان . کدام طرفي . بابا واقعا که ؟!!

 • کاربر مهمان

  سه تا نکته است: اول-این داستان تازه شروع شده و خیلی زود است که به این محکمی با اگر اگر اگر این نتیجه قطعی را گرفت. غرب اگر هم خیال حمله داشته باشد در تابستان به جنوب ایران حمله نمیکند. دوم- من فکر میکنم افرادی که فکر میکنند در جنگ حلوا پخش میکنند نه استدلالی دارند ونه اکثریتی اما جنبش مخالفین فعال باجنگ از کسانی شکل گرفت که احتمال جنگ را میدیدند نه آنکه موافقش بوده باشند. اگر آقای افشاری میگویند که جنگ نمی شود پس لازم هم نیست فعال در این جنبش باشند. آقای افشاری یک دوره می گفت اصلا کدوم جنگ؟ بعد نوشت فتیله چراغ جنگ پائین کشیده شد و حالا میگوید "دولت آمریکا تا این لحظه چنین قصدی (جنگ) ندارد"! سوم- مگر نمی بینید که شیوخ نو کیسه عرب برای اینکه بر حوضه نفت و گاز پارس جنوبی چنگ اندازند ادعای مالکیت ابو موسی را میکنند و آمریکا هم از این خواسته حمایت میکند پس چرا بی مدرک و ماخذ چوب بر میدارید و هر حرف حساب را به انگ ناسیونالیسم قالبی و بت واراه می آمیزید؟ من زیاد کارهای آقای افشاری را نمی خوانم اما فکر میکنم یک تحلیلگرا باید قدری از مواضع شخصی اش فاصله بگیرد تا بهتر ببیند والا هی باید آن فتیله را بالا و پائین بکشد.

 • ایراندوست

  مخالفین راستین و انحلال‌طلب ج.ا.، میتوانستند از اختلاف آمریکا با ج.ا. به سود مردم ایران استفاده کرده و با سازماندهی یک "کنگره ملی‌" از ایرانیان داخل و خارج از کشور و تشکیل یک "دولت انتقالی در تبعید از بطن کنگره ملی‌" برای مذاکره با کشورهای حمایت کننده و مبارزه عملی با ج.ا. ، جنبش آزادسازی در ایران را سامان داده و کشور را از یوغ ارتجاع و دیکتاتوری رها سازند . تلاشی کاریکاتوری در استکهلم و جرمن تاون مریلند اتفاق افتاد که موجب خرسندی بیشتر ج.ا. شد تا مخالفین ج.ا. , زیرا با وجود افرادی که در قبای سیاسی، اصلاح‌طلبی، صلح‌جوئی و... توده‌ها را از روز بعد از ج.ا میترسانند و برای دوام و بقای ج.ا. , آینده‌ایی تیره و تاریک ترسیم میکنند. شاید حرکت سیاسی مشترک و رادیکالی بین اپوزیسیون راستین ج.ا. و حامیان آن، زمانی‌ سپیده بخت‌اش از جایی‌ دیگر بدمد زیرا بدون حمایت جدی و لجستیکی غرب، مخالفین سرنگون‌طلب ج.ا. راهی‌ به جایی‌ ندارند و فقط روزنامه‌نگاران و نویسندگان مقیم خارج از ایران هستند که با نقد،ارشاد و انتقاد از ج.ا. ، جامه آزادیخواهی بر تن‌ خود دوخته و با مقاله نوشتن‌ها، روزیشان میگذارد و نانشان در روغن است.

 • کاربر مهمان فرهاد - فریاد

  در مقاله به مسائل بسیار مهمی چون منافع ملی جنگ مصالحه ی اتمی و حقوق بشر اشاره شده است اما اگر چه هر کدام نیاز به بحثهای فراوان در هر زمینه دارد اما نکته ای که نباید فراموش شود اینست که دیگر نمی توان در دنیای کنونی مانند حتی ده سال پیش به این مسائل پرداخت اگر چه تاریخا موجب ایجاد آنها بوده اند . منافع ملی موضوعی ست که تا کنون در ایران به درستی شکافته نشده است و هنوز اپوزسیون فرسوده ی ایران مانند دوران جنگ سرد بدان می پردازد و به همین دلیل است که هنوز برخی شیفتگی شان را به غرب و شرق حتی در رابطه با منافع ملی ایران پنهان نمی کنند . در اپوزسیون مخالف جنگ هم ما شاهد آن بودیم . برخی با ناسیونالیزم و شوونیسم افراطی یکسویه به سراغ آن رفته بدون آنکه منافع ملی واقعی را مد نظر داشته باشند برخی حتی خواهان حمله ی نظامی غرب به ایران بودند تا در راستای شیفتگی شان به غرب منافع ملی را و ویرانی کشور را با چشم خود انتقام جویانه ببینند . و در برخی گروههای چپ بخصوص جریاناتی که تا دیروز همراه جمهوری اسلامی بودند و شعارهای ضد امپریالیستی سر می دادند نه بر اساس منافع ملی که باز هم برای نشان دادن علاقه و شیفتگی شان به جمهوری اسلامی بود . از اینرو تنها جریانی که براساس منافع ملی از جنگ دوری می گزید و همچنین خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هم بود جریان مردم ایران بودند که منافع ملی را در جذب سرمایه گذاریهای خارجی برای برون رفت از بحران اقتصادی بخصوص بیکاری و فقر جامعه و ضرورتا سرنگونی جمهوری اسلامی در مبارزات داخلی و همزیستی مسالمت آمیز در سیاست خارجی را هدف قرار داد . و از همین روست که مبارزان واقعی را سرافراز و مجیز گویان طرقپفین را خوار و سرافکنده ساخته است و حتی مدعیان ملی گرائی هم در برخی اعلامیه هایشان مداخله ی نظامی را تا حد در خواست منطقه ی ممنوعه هم پیش رفته اند . ما همانطور که مقاله اشاره دارد واقعا هیچ سیاستمداری چه در موضع قدرت و چه در موضع مبارز سیاسی هیچگاه اولین گزینه اش جنگ نبوده و نیست زیرا هزینه های هر جنگی برای طرفین چه کشورها و چه مبارزات سیاسی در جنگهای داخلی بسیار وحشت انگیز است . پس در دوران کنونی سیاستمدارانی که بوی کمی از دموکراسی به مامشان خورده باشد از جنگ پرهیز می کنند و این آخرین گزینه و از روی اجبار است زیرا وقتی شرایط را سبک سنگین می کنید شاهد پر هزینه بودن راهکار های سیاسی می شوید و ناچارا جنگ را کم هزینه تر می یابید در مبارزات سیاسی هم اینگونه است مردم سوریه یا لیبی گزینه ی دیگری برایشان باقی نمانده است و مجبورند سلاح به دست بگیرند تا منافع ملی شان را حفظ کنند . پس ما جنگ را سیاه و سفید و به بد و خوب تقسیم نمی کنیم اما جائی که پای منافع ملی ست از آن نیز پا پس نخواهیم کشد . نازیسم که جهانی را به خاک و خون کشید تنها راه حل نجات بشریت اجبارا جنگ متقابل بود و دیدیم که مردم دنیا متحدا در مقابل آن ایستادند . اما مسائلی چون غنی سازی هسته ای موضوعاتی نیستند که این همه جمهوری اسلامی برای مردم هزینه ایجاد کرد . همه ی دولتهای دنیا در مواقعی مانند بحران اقتصادی موضوعاتی را برای سرگرم کردن مردم علم می کنند تا فرصت لازم برای حل آن بحران را بدست آورند زیرا هزینه ی خرید اورانیوم بسیار کمتر از هزینه هائی ست که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرد از اینرو اهداف جمهوری اسلامی برای دنیا نیز شک برانگیز بود زیرا علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی در جهت اصلاح ساختارهای سیاسی اش هم از این فرصت استفاده نکرد بلکه بحرانهای سیاسی اش نیز افزایش یافت بخش بزرگی از حاکمیت (اصلاح طلبان حکومتی ) از بدنه ی حاکمیت کنده شدند . اما این فرصت بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز باز هم حادتر ساخته است تصور بیشتر تحلیل گران این بود که جمهوری اسلامی با توجه به دخیره ی ارزی اش برای مدتی در مقابل فشارهای اقتصادی غرب ایستادگی خواهد کرد اما تسلیم حکومت غیر منتظره و در زمان اندک بسیار ناباورانه می نمود . از اینرو جمهوری اسلامی هم در عرصه ی داخلی چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی شکست سختی را قبول کرده است و در سیاست خارجی نیز حتی این روزها شنیده می شود قبول غنی سازی 5 درصد هم از سوی غرب در نزد سیاستمداران حکومتی بسیار دور از دسترس می نماید . اما هدف جمهوری اسلامی بر منافع ملی کشور استوار نبود و به همین دلیل در داخل با مقاومت مردم و در خارج با انزوای جهانی و تحریمها روبرو شد . زیرا بقول مارکس نظام کالائی ارزش هر کالا خود را با کالای دیگر پیدا می کند . و سیاست جمهوری اسلامی کالائی برای پیدا کردن ارزش برای خودش نیافت از اینرو سردمداران جمهوری اسلامی جام زهر را نوشیدند . اما جمنهوری اسلامی چگونه آنرا مدیریت خواهد کرد ؟ ما در جریان گروگانگیری دیپلماتهای آمریکائی مشاهده کردیم که هدف جمهوری اسلامی تنها مصالحه ی موقت برای دور نگه داشتن جامعه ی جهانی از جنگ و بطور کلی کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از معادلات جهانی بود تا بتواند در داخل به سرکوب مردمش ادامه دهد و دیدیم که غرب هم در مقابل ( بخصوص جمهوری خواهان آمریکا ) کشتارهای دهه ی 60 تنها به اعلامیه های بی محتوا پرداخته و سکوت نمودند . و در حال حاضر هم هدف جمهوری اسلامی برداشته شدن تحریم بانکی ست ( شکستن تحریم بانکی برای جمهوری اسلامی مهمتر از سایر تحریمهاست ) زیرا پول شوئی سران حکومت و دخالت در امور سایر کشورها با دلارهای نفتی تنها از طریق سیستم بانکی امکان پذیر است . حقوق بشر در مقابل منافع اقتصادی غرب به پشیزی نمی ارزد تنها زمانی حقوق بشر برای سایر کشورها از درجه ی اهمیت برخوردار می شود که منافع اقتصادی شان مورد تهدید قرار بگیرد و به همین دلیل این موضوع در حال حاضر که مذاکرات هسته ای و منافع اقتصادی غرب در جهت مهار ایران است ارزش خود را از دست خواهد داد . ما حتی شاهد آرام شدن مطبوعات و رادیو تلویزیونهای غربی در دو ماه اخیر شده ایم حتی برخی از برنامه های تلویزیون های فارسی زبان دولتهای طرف مذاکره که به جمهوری اسلامی نیش می زد در دو ماه اخیر قطع شده است چه رسد به آنکه این دولتها بخواهند در مورد نقض حقوق بشر حرفی زنند . اعتراض به حق خانم شیرین عبادی هم از همین زاویه صورت گرفته است . و حتی ما در دو ماهه ی اخیر شاهد افزایش دستگیریهای سیاسی و سرکوب بیشتر معترضین سیاسی نیز بوده ایم . احضار خانم نرگس محمدی دکتر یزدی و ... به زندان . همچنین عدم صدور مجوز برگزاری روز کارگر و دستگیری رهبران سندیکائی و ... اعلام نیروی انتظامی جهت جمع آوری ماهواره ها و مبارزه با بی حجابی ... همه و همه در راستای تشدید سرکوب داخلی در پناه مذاکرات هسته ایست . از اینرو مبارزات در محور حقوق بشر سلاح پوسیده ایست که حکم مسکن ضعیف را خواهد داشت . از اینرو اپوزسیون ایران بنابر تعاریف گذشته از مردم و همچنین دنیای خارج بطور کلی کارآئی خود را دیرزمانی ست که از دست داده و دهه های اخیر تنها تجربه ای بودند تا همه ی این تعاریف به روز شده که راه آینده را به ما بنمایند . به همین دلیل است که اپوزسیون ابتدا باید منافع ملی را به روشنی و شفافیت تعریف مشخص نماید و این تشخیص استراتژی مبارزه را برای اپوزسیون و مردم ترسیم خواهد کرد و در پی آن حکومت جانشین و ساختار حکومت آینده که منافع ملی را دنبال کند محور شفاف سازی ست تا مردم ندانند که برای چه نوع حکومتی و با چه ساختاری باید جانفشانی کنند هیچگاه وارد میدان نخواهند شد . مبارزه و شفاف سازی در محورهائی عملی که با زندگی مردم عجین است مانند بیکاری گرانی فقر و ... از اینرو پس از معین ساختن تک تک این محورها مبارزه با جمهوری اسلامی را باید به شکل عملی در آورد به عمل در آوردن این مبارزات نیاز به ایجاد تشکلهای مردمی از جمله سندیکاهای صنفی ان جی او ها و ... دارد با طراحی ها و مقاله نویسی در فضاهای مجازی اقدام به انتشار آگاهی های اجتماعی و بالابردن سطح کیفی مردم نیز می تواند مهمترین بخش کار باشد . و این به نظر می رسد تنها دست آورد جنبش و نیروهای اپوزسیون در این باشد که تازه ما داریم یاد می گیریم که مانند گذشته نبوده و چیز نوئی را و ادبیات جدیدی را باید ایجاد کنیم . از حرافی های 33 ساله پرهیز نموده انتقامجوئی های کور و بی محتوا را کنار گذاشته استراتژی و تاکتیکهای نوئی را بصورت علمی و تحقیق شده را ایجاد کنیم تنها راه پیروزی یک جنبش استراتژی و تاکتیکهای شفاف است وگرنه سیاستمدار در هر سر پیچی مواجه با مرگ سیاسی اش خواهد شد .

 • کاربر مهمان

  همه ی مردم ایران ضد جنگ است. اما پیش آنی که ضد جنگ باشد ضد این حکومت و ضد روحانیت است. بسیاری از مردم ایران و با یک حساب سر انگشتی بنده که مجبورم سراسر روز و هفته را با مردم سرکله بزنم حدود نود درصد و همین امروز خواهان نابودی کامل سپاه ضدمردمی و روحانیت است. مردم ایران چنتان عقده ای از روحانیت دارد که تنها با نابودی آنان این عقده گشوده می شود. برای همین باید گفت تنها کسی که هنوز هم می تواند کاری بکند همین میر حسین موسوی ست. اگر همین امروز آزادی او بدست آورده شود و روحانیت به سرعت و البته به مرور سرعت دار٬ از کار برکنار شود و سپاه پاسداران در ارتش حل شود و یک رفراندوم جمهوری ایران و یا جمهوری اسلامی برقرار شود حتما ما به صلحی پایدار خواهیم رسید. در غیر این صورت سخنان علی افشاری و دیگران سخنانی زیبا ولی ناکارآمد و نا بجاست و برای جامعه ی امروز ایران بدرد نمی خورد. مردم ایران سرنوشتی را برای رهبر معظم آرزو می کنند بدتر از امام معمرالقذافی.

 • کاربر مهمان

  مذاکرات هسته ای ایران و 5بعلاوه 1 وارد پروسه سازنده ای شده است که مراخل اولیه ان بخیر و صلاح است ونهایت ان غیر قابل پیش بینی. طرح گام بگام روسیه همراه با رفت و امدهای ترکیه راه را برای مذاکرات فصل بندی شده بغداد از مدتها پیش هموار کرده بود و گروه متخصص امنیتی دو طرف مسیر استانبول و بغداد را فراهم کردند . اولین نشانه در تابستان گذشته توسط اقای شیخ عطار قائم مقام سابق و سفیر کنونی ایران در المان به مطبوعات درز کرد که طرف ایرانی واکنشی نشان نداد ولی اسرائیل و بعد غرب ترجیح دادند حالت انکار و قبول داشته باشند که نهایتا به سیاست تهاجمی اسرائیل که امشب حمله میکنیم و فردا از طریق بغداد و حتی عربستان تاسیسات را میزنیم فاز تازه ای را گشود که بیشتر باج خواهی از امریکا بود تا حمله بایران ودر نهایت هم مجموعه غرب فکر تشدید تحریم را بر تر از حمله نظامی تلقی کرد. تکلیف روشن بود زیرا حمله نظامی به افغانستان و بغداد ماهیت لشکر کشی را در ترازوی عقل نهاده بود که سبب خروج از عراق و وعده خالی کردن افغانستان را داشت . راستش اینستکه نتیجه کارزار برای امریکا فقط عقب افتادن بحران اقتصادی بود که سر انجام نحوست خود را اشکار کرد و جهان را برای مدتی دراز در خود فرو برده و چند سالی دیگر نیاز دارد که نه بشکل کلاسیک معمولی خروج از بحران بلکه با برنامه تازه ای که سر پوش گذاشتن بر کل ثروت جهان است جهان بیمار وبیکار را سر سفره ای کم حجم بنشاند . در چنین جهانی نمیشد جنگ دیگری اغاز کرد و جوانان بیشتری را هدف گلوله قرار داد انهم به شکلی که اسرائیل خواستار ان بود . در مذاکرات کنونی که نویسنده بعضی از ابعاد انرا یاد اوری کرده اند حقوق بشر و دموکراسی جایگاهی ندارد . برنامه مذاکرات انطور که شواهد نشان میدهد بردو محور هسته ای و تحریمها استوار است. پیشاپیش قسمت هسته ای به اژانس اتمی واگذار شد که بازرسی ها وتعلیق غنی سازی را در بر میگیرد. اعلام شده است 10 روز قبل از برگزاری اجلاس بغداد نمایندگان ایران و اژانس در وین مذاکره میکنند که ممکن است محل مذاکره سفارت ایران باشد . روش مذاکره مدالیته است وچون پاسخ گوئی بیک سری سوالاتی که از پیش مورد ادعای غرب بوده و رسیدگی بان زمان بر است ببعد موکول شود ولی شایعات که حتی در رسانه های ایران باز گو شده ونظر از باز گوئی جا انداختن انها ست که ناگهان یک سر دار سپاه با ان مخالفت نکند و حکومت را در معذور قرار ندهد توقف غنی سازی 20 درصدیست که ایران انرا خواهد پذیرفت دیروز اقای لاورف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا قابل قبول نیست و دقیقا ( زمان تعیین شده قبلی در ماههای ژوئن و ژوئیه برای تحریم خرید نفت ایران و تحریم مبادلات پولی )خواسته ایران است که هم توسط وزیر خارجه و هم از طرف وزیر نفت ایران رسانه ای شده است بدین ترتیب در مذاکرات اژانس تعلیق غنی سازی و راهکارهای کنترل ان مذاکره میشود و در نشست بغداد خواسته ایران مطرح میگردد . قسمت دوم مذاکرات اژانس امضائ پروتکل الحاقیست که ایران به بازرسی های سر زده رضایت خواهد داد . مشخصا نخوه تحویل 96 کیلو اورانیوم غنی شده 20 درصدی در قبال دریافت سوخت راکتور تهران در همین مذاکرات مورد توافق قرار میگیرد . میله های سوخت اورانیوم 20 در غنی شده بایستی توسط فرانسویها انجام شود که دارای اشکال است زیرا در مذاکرات استانبول نماینده فرانسه با هیات ایرانی در گیری لفظی داشته است. ایرانیها تقاضاهای بساری از جمله رفع کل تخریمها دارند که زمانبر است وهمچنین 5بعلاوه 1 خواستا ر تعطیلی کلیه سانتر فیوژهاست که ایران قبول نخواهد کرد ولی تعطیلی غنی سازی 20 درصدی قبلا مورد پذیرش ایران بوده است. در اخبار گفته شده است که جلیلی حاضر بمذاکره دو جانبه با خانم وندی شرمن نشده است ولی در همان زمان گروه دیگر ایرانی مذاکرات را در بغدا د به نتیجه قابل قبول رسانده بود که نهایتا فضای خوب استانبول را که نخست وزیر ترک دران غائب بود رقم زد . اپوزیسیون خواهان جنگ اول در سیمای مجاهدین خلق تجلی میکند که برای بدست گرفتن قدرت از هر راهی که ممکن است اقدام کرده اند و در اینده نیز بر همان مسیر قدم خواهند زد مسلما در پیش مذاکراتی که هم اکنون در بغدا د در حال انجام است ایران خواستار اخراج مجاهدین از عراق است که در صورت ادامه یافتن گفتگو ها مجاهدین مجبور به ترک عراق میشوند و بازوی نظامی انها بطور خودکار از کار میافتد. نمیتوان رای عمومی صادر کرد ولی در داخل ایران مخالفان نظام کمتر به براندازی معتقدند و زمانی که این شعار ها شنیده میشود بیشتر گویندگان شعارجو گیر شده اند و حاضر به درگیری مسلحانه نیستند واگر حرکتهائی ازاین قماش دیده شود بیشتر در مناطقیست که خواستار تجزیه هستند و البته با تعدادی اندک. اپوزیسیون خارج بیشتر به دموکراسی و حقوق بشر بسنده میکنند که مسلما در صورت ارام شدن فضای جنگی این مطالبات جزو خواسته های سازمانهای جهانی خواهد بود وایرانیان فعا ل انرا پیگیری خواهند کرد. تغییر قانون اساسی و حد اقل بعضی از اصول ان مورد مطالبه بخشی از حکومت هم نیز هست زیرا در شرائط کنونی بدیهیات اختیار و اجرای قوانین در ایران زیر سوال است و اصولا قوای سه گانه ابتر شده اند در قوه قضائیه هم اکنون 7 ملیون پرونده معوقه وجود دارد وفقط در دیوان عدالت اداری که رسیدگی کننده به شکایات مردم ازدولت است در سال گذشته 95000 پرونده تشکیل شده است واین درحالیست که این دیوان فقط در تهران فعال است البته در سالهای پیش رقم اعلام شکایات بیش از 110000 هزار بوده است وکافیست بدانیم خروجی دیوان عدالت بیشتر از20000 پرونده در سال نیست. تکلیف دولت و مجلس نیز اظهر من الشمس است. بیشتر اشکالات ناخوانی قانون اساسی است واگر امروز تغییر قانون اساسی خط قرمز است با ارام شدن تنشهای بین المللی لزوم ان مورد درخواست حکومت خواهد بود. در هرصورت رسیدن به خواسته ها با چالش همراه است وعملی هم خواهد بود ولی نمیتوان مذاکرات هسته ای و تحریمها را با خواسته های حقوق بشری گره زد . وازان مهمتر غرب بدنبال رفع تنش در منطقه است که کلید ان ایرا ن است. بهر صورت مذاکرات ایران و اژانس اتمی و سپس مسائل هسته ای در فاز اول کمتر از یکماه دیگر روشن میشود و در صورت پیدائی افق روشن ان میتوان به اجرای خواسته های مردم در اینده ای دورتر امید وار بود

 • کاربر مهمان

  برادر، اين حکومت بادروغ و فريب و دزدی و ديکتاتوری نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند و همه چي را به افتضاح کشيده شده. چطور ميتواند اعتماد جهانی را کسب کند ؟!...