ملانی فرانکلین مجری آمریکایی شبکه «پرس تی وی» که به دین اسلام درآمده و نام مرضیه هاشمی را برای خود انتخاب کرده پس از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا از زندان آزاد و به خانواده‌اش در واشنگتن‌ ملحق شد. هاشمی که برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به آمریکا سفر کرده، یکشنبه ۲۳‌ دی در فرودگاه توسط پلیس آمریکا بازداشت شد. طبق قوانین آمریکا اگر شبکه‌ای عامل دولت خارجی باشد، باید در این کشور به عنوان «عامل دولت بیگانه» به طور رسمی ثبت شود. مرضیه هاشمی برای ارائه شهادت در دادگاهی که به این پرونده رسیدگی می‌کرد بازداشت شده بود. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت خبرنگار پرس تی‌وی اعتراض و دولت ترامپ را متهم کرده بود که در این پرونده به روش‌های مرسوم در چین و ایران روی آورده است.