آمریکا به توافق با طالبان نزدیک شد

چهارمین دور مذاکرات صلح افغانستان در دوحه تمدید شد. طالبان ملا عبدل غنی برادر، یکی از بنیانگذارانش را با اختیارات ویژه به ریاست هیأت مذاکره‌کننده منصوب کرد.