پیشنهاد شورای نگهبان برای تغییر انتخابات مجلس

شورای نگهبان بار دیگر به طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایرادهایی گرفته و طرح دیگری را پیشنهاد داده که بر اساس آن انتخابات به صورت «تناسبی»، «حزبی و ائتلافی» برگزار خواهد شد.