شنبه یازدهم: جلیقه‌زردها صبح و شب را بین خود تقسیم کردند

برخی گروه‌های جلیقه‌زرد تصمیم گرفته‌اند برای یازدهمین شنبه اعتراضی، بعد از تاریکی هوا به خیابان‌ها بیایند. آنان اسم تظاهرات خود را «شب زرد» گذاشته‌اند.