به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط زیست و کار وزارت بهداشت از تغییر رویه وزارت بهداشت در قبال سگ‌های بی‌سرپرست خبر داد و گفت: روش معدوم‌سازی که در گذشته برای سگ‌های بدون سرپرست استفاده می‌شد دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و منسوخ شده است. او گفت: وزارت بهداشت همراه با شهرداری‌ها، وزارت کشور و سازمان‌های دیگر وظیفه دارند برای سگ‌هایی که زنده‌گیری شده‌اند کمپی را درنظر گرفته و بهداشت آن را کنترل کنند و دستورالعمل این کار به کمک مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ابلاغ شده است : «در وضع فعلی وزارت کشور باید مکانی را به عنوان کمپ و اردوگاه برای این سگ ها فراهم کند. در این اردوگاه ها، دامپزشک مستقر است و سگ هایی را که زنده‌گیری شده‌اند معاینه می‌کند. اگر سگ‌ها مناسب سگ گله شدن یا تربیت شدن باشند، کارهایی در این رابطه انجام می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، سگ ها عقیم می‌شوند». در ایران مدافعین حقوق حیوانات بارها به رفتار بی‌رحمانه با سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپرست یا «ولگرد» و آزار و کشتار آن‌ها توسط شهرداری‌ها اعتراض کرده‌اند. هنوز در ایران قانون جامعی برای حمایت از حقوق حیوانات وضع نشده است و کمپ‌ها و پناهگاه‌های حیوانات غالبا با بودجه‌های خصوصی اداره می‌شوند.