علی قاسم‌پور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان یک روز پس از شلیک افراد ناشناس به ماموران پلیس در سربندر ماهشهر، مدعی شد که « حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» که به گفته او «یک گروه تروریستی و تجزیه طلب است»، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. گروه الاحواز و دیگر گروه‌های همسو با آن تا به حال واکنشی به این حادثه که بامداد ششم بهمن رخ داد، نشان نداده‌اند. در جریان این حادثه در سربندر ماهشهر واقع در استان خوزستان، نیروهای ناشناس به خودرو پلیس شلیک کردند. به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی، در جریان این حادثه دو مامور پلیس کشته شدند.