گرانی گوشت قرمز: قاچاق دام زنده یا ارز دولتی؟

قیمت گوشت قرمز در برخی مناطق به یکصد هزار تومان هم رسیده. جانشین فرمانده پلیس سهم قاچاق از گوشت مصرفی را کم و بی‌تاثیر در گرانی دانست.