به گفته احمدعلی نوربالا، روانپزشک در ایران ۲۳ درصد مردم ایران تجربه خشونت خانگی دارند. او یکشنبه هفتم بهمن در یک همایش نرخ خشونت خانگی در تهران را ۲۱ درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین آمار خشونت خانگی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و ایلام و کمترین آن در قم به ثبت رسیده است. به گفته نوربالا، نرخ خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است. او همچنین گفت که نیمی از خشونت‌های صورت گرفته در ایران «خشونت کلامی» است. این متخصص روانپزشکی، افرادی که رفتار خشونت‌آمیز بروز می‌دهند را فاقد «سلامت روان کافی» خواند.