سرکوب و سلطنت – بخش اول

این مطلب به دو گزارش نیویورک‌تایمز، متعلق به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ می‌پردازد که حاوی ادعای مخالفان شاه درباره سرکوب در دوران او هستند.