ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خاستگاه‌های اسلام

<p>یاسر میردامادی &minus; چندین سال قبل، انتشار ترجمه&zwnj;ی فارسی کتاب &laquo;مکتب در فرایند تکامل&raquo; جنجالی در ایران به پا کرد. مدرّسی طباطبایی، اسلام&zwnj; شناس ایرانی مقیم امریکا، در این کتاب نشان داده بود که آن&zwnj;چه به عنوان &laquo;تشیّع اثنی&zwnj;عشری&raquo; مشهور است، برساخته&zwnj;ای تاریخی (<span dir="LTR">historically constructed</span>) است، یعنی در طیّ زمان و در پاسخ به نزاع&zwnj;ها، کنش&zwnj;ها و واکنش&zwnj;های مختلف، و از میان امکان&zwnj;های متفاوتی که از نظر تاریخی پیش&zwnj;روی افراد بوده، شکل گرفته است.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div dir="RTL">یوزف فان اس (<strong><span dir="LTR">Josef van Ess</span></strong>)، متخصّص برجسته&zwnj;ی تاریخ الاهیّات اسلامی، مشابه این سخن را در باب اصلِ اسلام می&zwnj;گوید. به نظر او ظهور اسلام با ظهور محمّدِ پیامبر از نظر تاریخی متفاوت است. آن&zwnj;چه امروز تحت عنوان &laquo;اسلام&raquo; می&zwnj;شناسیم، در نظر او برساخته&zwnj;ای تاریخی است که خاستگاه آن بعدتر از ظهور محمّد پیامبر است و مطابق رأی او اسلام کاملاً جنبه&zwnj;ای امکانی (<span dir="LTR">contingent</span>) دارد، و بر اساس شرطیّه&zwnj;ای خلاف واقع (<span dir="LTR">counterfactual</span>) می&zwnj;توان گفت اگر سیر حوادث به گونه&zwnj;ای دیگر سامان می&zwnj;یافت، اسلام نیز امروزه صورت دیگری می&zwnj;یافت (و یا شاید اصلاً به عنوان یک دین وجود نمی&zwnj;داشت). رأی او در باب خاستگاه اسلام، که بر نقّادی تاریخی استوار است، پیامدهای مهمّی برای الهیات معاصر اسلامی دارد. در نگاه سنّتی، تاریخ&zwnj;مندی اسلام به رسمیّت شناخته نمی&zwnj;شود و نقش عوامل طبیعی در اسلام شدنِ اسلام به حساب نمی&zwnj;آید.<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span dir="LTR"><span><b><span>[1]</span></b></span></span></span></a> پیامد نگاه مبتنی بر نقّادی تاریخی به اسلام را می&zwnj;توان در قالب این پرسش صورت&zwnj;بندی کرد: آیا فرد مسلمان از نظر الاهیّاتی می&zwnj;تواند به تحقیقات نقّادانه&zwnj;ی تاریخی در باب اسلام ملتزم باشد؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اهمیّت این پرسش را می&zwnj;توان با نقل اتّفاقی تاریخی نشان داد: فردی آلمانی به نام اِس&zwnj;وِن کالیش (<span dir="LTR">Sven Kalisch</span>) در <span dir="LTR">۱۵</span> سالگی از آیین پروتستان به اسلام (تشیّع زیدی) می&zwnj;گرود زیرا در نظر او اسلام (و خصوصاً تشیّع) شکاّکانه&zwnj;تر از مسیحیّت و یهودیت می&zwnj;آمده است. وی بعدها اوّلین مسلمانی می&zwnj;شود که کرسی تدریس الاهیّات اسلامی را در آلمان (و به طور خاصّ در دانشگاه مونستر) به دست می&zwnj;آورد. او در سال <span dir="LTR">۲۰۰۸</span> اعلام می&zwnj;کند که بر اثر مطالعات تاریخی خود به این نتیجه رسیده است که به احتمال زیاد شخصیّتی تاریخی به نام محمّد وجود ندارد و این شخصیّت، ساختگی است اما هم&zwnj;چنان خود را مسلمان می&zwnj;داند زیرا در نظر او آن&zwnj;چه مهمّ است فلسفه&zwnj;ای است که ذیل نام محمّد شکل گرفته است و نه شخص او. وی رأی خود را در مقاله&zwnj;ای با عنوان &laquo;الاهیّات اسلامی بدون محمّدِ تاریخی: ملاحظاتی در باب چالش&zwnj;های روش تاریخی-انتقادی برای اندیشه&zwnj;ی اسلامی&raquo; بیان می&zwnj;کند.<a title="" name="_ftnref2" href="#_ftn2"><span><span dir="LTR"><span><b><span>[2]</span></b></span></span></span></a> گرچه رأی او در میان اسلام&zwnj;پژوهان غربی بی&zwnj;سابقه نبود، موجب خشم جامعه&zwnj;ی مسلمانان آلمان می&zwnj;شود و کالیش در معرض از دست دادن شغل آکادمیک خود قرار می&zwnj;گیرد. نهایتاً وی در سال <span dir="LTR">۲۰۱۰</span> اعلام می&zwnj;کند که دیگر خود را مسلمان نمی&zwnj;داند و از کرسی اسلام به کرسی دیگری در دانشگاه منتقل می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این نمونه، البتّه نمونه&zwnj;ی رادیکالی است، زیرا در میان اسلام&zwnj;پژوهان غربی نیز افراد اندک&zwnj;شماری -قطع&zwnj;نظر از این&zwnj;که رأی&zwnj;شان قابل دفاع بوده باشد یا نه- در وجود تاریخی شخصی به نام محمّد ابن عبدالله تردید کرده&zwnj;اند. امّا از رادیکال بودن&zwnj;اش که بگذریم، این نمونه، یکی از پیامدهای احتمالی نگاه تاریخی به اسلام برای مسلمانان را به خوبی نشان می&zwnj;دهد. کالیش البتّه مسلمان نماند تا الاهیات اسلامیِ بدون محمّد را بسط دهد، امّا حتّی کسانی که به وجود تاریخی محمّد اعتقاد دارند، شاید لازم باشد که الاهیّات مشابهی را بسط دهند؛ زیرا مطابق رأی فان اس، اسلام، به معنایی تعیین&zwnj;کننده، بسطی پسا-محمّدی داشته است و گویی باز هم در فقدان تاریخی او شکل گرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در عالم مسیحیّت نیز تحقیقات نقّادانه&zwnj;ی تاریخی به شکل&zwnj;گیری الاهیّات&zwnj;هایی انجامید که می&zwnj;کوشیدند خود را با تحقیقات انتقادی تاریخی در باب منشأ کتاب مقدّس سازگار سازند. به عنوان نمونه، رودلف بولتمان (<span dir="LTR">۱۸۸۴</span>-<span dir="LTR">۱۹۷۶</span>) الاهی&zwnj;دان آلمانی و متخصّص عهد جدید کوشید با مدد گرفتن از روش&zwnj;های تحقیق تاریخی، از زبان انجیل اسطوره&zwnj;زدایی (<span dir="LTR">demythologizing</span>) کند. به نظر او این اسطوره&zwnj;زدایی، متن مقدّس را از چنگال جهان&zwnj;بینی قدیم، که این متن در دل آن روییده و از آن متأثّر است، رها می&zwnj;سازد و اجازه می&zwnj;دهد که کلام خداوند برای انسان مدرن معنادار به نظر برسد.<a title="" name="_ftnref3" href="#_ftn3"><span><span dir="LTR"><span><b><span>[3]</span></b></span></span></span></a> در جهان اسلام نیز پاره&zwnj;ای از تجدّدگرایان مسلمان، مانند محمّد آرکون، حسن حنفی و نصر حامد ابوزید، کوشیده&zwnj;اند نقد تاریخی اسلام را پیش ببرند. با این حال هم&zwnj;چنان پروراندن الاهیّاتی که نقّادی تاریخی اسلام را جدّی بگیرد و از امکان سازگاری آن با مسلمانی سخن بگوید، نیازی است که پاسخ مناسب نیافته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;<img width="300" height="341" align="left" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/van_ess.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">فان اس متولّد <span dir="LTR">۱۹۳۴</span> در آخن آلمان، اسلام&zwnj;شناس و استاد بازنشسته&zwnj;ی دانشگاه توبینگن است. از میان آثار او مجلّدات شش&zwnj;گانه&zwnj;ی &laquo;کلام اسلامی و جامعه در قرن دوّم و سوّم هجری&raquo; (<span dir="LTR">Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra</span>) از اهمیّت ویژه&zwnj;ای برخوردار است.&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span style="font-size: larger;"><b>&bull; گفت&zwnj;وگو با یوزف فان اِس</b></span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><i>آیا اسلام، پیش از آن&zwnj;که محمّد وحی را ابلاغ کند، دینی کاملاً شکل گرفته بود؟ با چه دقّتی می&zwnj;توان از اسلامِ نخستین، فرقه&zwnj;های اوّلیّه&zwnj;ی اسلام و گرایش&zwnj;های دینی آن&zwnj;ها آگاهی یافت؟ اسلام&zwnj;شناس آلمانی، یوزف فان اس، عمر خود را صرف یافتن پاسخ به این پرسش&zwnj;ها کرده است. کریستین مایر (</i><i><span dir="LTR">Christian Meier</span></i><i>) روزنامه&zwnj;نگار، که خود متعلّق به نسل جوان&zwnj;تر اسلام&zwnj;پژوهان است، با وی در این&zwnj; باره<a href="http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a96/en8626506.htm"><span> گفت&zwnj;وگو</span></a></i> &nbsp;<i>کرده است.</i></div> <div dir="RTL"><i>&nbsp;</i></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;کریستین مایر: از چه زمانی اسلام به وجود آمد؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یوزف فان اس: پاسخ به این پرسش ناممکن است. بگذارید این&zwnj;گونه آغاز کنیم: آرای متفاوتی در مورد این&zwnj;که قرآن از چه زمانی وجود داشته است، وجود دارد. با این حال، یک چیز مشخّص است: قرآن خیلی بیش از اسلام وجود داشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>این موضوع را چگونه باید درک کرد؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چندین نسل طول می&zwnj;کشد تا یک دین خودش را پیدا کند. من زمانی برای بیان این موضوع، تعبیر &laquo;گزینه&zwnj;ها&raquo; را به کار بردم. اسلام، به عنوان دینی وحیانی، درست مثل مسیحیّت، بر پیش&zwnj;انگاشته&zwnj;های معیّنی بنا شده است: تصویری از خداوند، از یک سو (و همانا خودِ وجود خداوند، که امری بدیهی نیست) و یک بنیان&zwnj;گذار از سوی دیگر. این&zwnj;که بنیان&zwnj;گذار چگونه نقش خود را ایفا کند (در قالب پیامبر یا در قالب پسر خدا) نهایتاً ربطی به اصل بحث ندارد. این&zwnj;ها پیش&zwnj;شرط&zwnj;های شکل&zwnj;گیری &laquo;گزینه&zwnj;ها&raquo;ی معیّنی هستند. هر دینی، در ابتدای امر، گزینه&zwnj;های متعدّدی پیش رو دارد، امّا شمار این گزینه&zwnj;ها بی&zwnj;نهایت نیست. به عکس، این واقعیّت که آن دین، وحیانی است، از پیشْ گزینه&zwnj;های در دسترس را محدود ساخته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><em>با وجود </em><em>این</em><em>، می&zwnj;بایست در باب این گزینه&zwnj;ها تصمیم گرفته می&zwnj;شد و این چیزی بود که زمان می&zwnj;برد. مثلاً، قرن&zwnj;ها زمان برد تا این تصمیم گرفته شود که باید گفت سبْکِ قرآن، معجزه [تقلید ناپذیر] است. امروزه مردم طوری رفتار می&zwnj;کنند که انگاری، این باور، از پیش در قرآن مقرّر گشته است- امّا اصلاً این&zwnj;طور نیست. با هر تصمیمی که گرفته می&zwnj;شد، حیطه&zwnj;ی تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های بعدی محدود و محدودتر می&zwnj;گشت- تا این&zwnj;که به بنیادگرایی مدرن می&zwnj;رسیم، جایی که همه&zwnj;چیز از همان آغاز تغییرناپذیر به نظر می&zwnj;رسد و تقریباً اصلاً جایی برای جولان وجود ندارد. البتّه حتّی در درون جریان بنیادگرا هم تنوّع&zwnj;هایی وجود دارد.</em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL"><em><b>اغلب در غرب این&zwnj;گونه گفته می&zwnj;شود که اسلام، نیازمند نهضت اصلاح دینی است- نیازمند &laquo;لوتری اسلامی&raquo; که مانع جمود این دین شود. </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL">اوه، ایده&zwnj;ی قدیمی&zwnj;ای است. قبلاً در قرن نوزده این ایده میان مسلمانان رایج بود، امروزه هم دائماً به گوش می&zwnj;رسد. پشت این ایده، اراده&zwnj;ی- تا حدّی مبهمی- به اصلاح نهفته است، زیرا مردم از وضع موجود ناراضی&zwnj;اند. امّا این در مورد هر برهه&zwnj;ای از تاریخ هم صادق است. این&zwnj;که اسم لوتر مطرح می&zwnj;شود طبعاً با دیدگاه پروتستانی به تاریخ ربط و نسبت دارد، دیدگاهی که مدّت زمانی طولانی، نه فقط در آلمان، رایج بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><em><b>آیا این درست است که در اسلام هیچ&zwnj;گاه اصلاح دینی وجود نداشته است؟ </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL">من خودِ قرآن را متنی اصلاح&zwnj;گرایانه می&zwnj;دانم و در آن قصد و نیّتی اصلاح&zwnj;گرا می&zwnj;بینم، تا این حدّ که در قرآن، ادیان قدیمی&zwnj;تر به عنوان راه&zwnj;های گمراهی ردّ می&zwnj;شوند و قصد اساسی این کتاب آن است که به ریشه&zwnj;ها باز گردد، که همانا توهمّی بیش نیست. قرآن هرگز به ریشه&zwnj;ها باز نمی&zwnj;گردد؛ تمام داستان ابراهیم، برساخته&zwnj;ای بیش نیست. امّا آن&zwnj;چه پشت این برساخته نهفته است، به احتمال زیاد این تجربه&zwnj; است که مسیحیّت لاجرم به انتهای خطّ رسیده است. زیرا هم&zwnj;عصران پیامبر و یک نسل پس از او، مسیحیّت را چونان دینی واحد تجربه نمی&zwnj;کردند، بلکه دینی تقسیم شده به سه &laquo;کلیسا&raquo; می&zwnj;دیدند که دائماً با هم در جنگ و جدال بودند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">وانگهی، پیام مرکزی قرآن بسیار ساده و همان یکتاباوریِ آن است. این یکتاباوری ساده تلاشی است برای دور ریختن تمام حشو و زوائد. نمی&zwnj;بایست فراموش کرد که ایده&zwnj;ی &laquo;عهد&raquo; بستن با خداوند در قرآن نیز نقش ایفا می&zwnj;کند و درست همان&zwnj;طور که مسیحیّت خود را &laquo;عهد جدید&raquo;ی می&zwnj;فهمد که در مقابل عهد قدیم موجود در عهد عتیق قرار گرفته است، قرآن اساساً خود را &laquo;عهد ثالث&raquo; می&zwnj;فهمد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>مسلمانانِ نخستین چه درکی از خودشان داشتند؟ اسلام، چگونه اسلام شد؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">فان اس: فِرِد دانر (<span dir="LTR">Fred Donner</span>) که متخصّص اسلامِ نخستین است، در کتاب جدیدش &laquo;محمّد و مؤمنان: خاستگاه&zwnj;های اسلام&raquo; (<em><span dir="LTR">Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam</span></em>) بحث خود را از این فرض آغاز می&zwnj;کند که شکل&zwnj;گیری اسلام به عنوان یک دین، منظور نظر محمّد یا قرآن نبوده است. قضیّه صرفاً از این قرار بود که جماعتی با هدف پرورش سبک زیستی اخلاقی و پارسامنشانه شکل گرفت، و خود را مؤمنان (المؤمنون) نام نهاد. به نظر دانر، &laquo;مؤمنان&raquo; لقبی بود که مسلمانان واقعاً بر خود نهادند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>لقب &laquo;مسلمان&raquo; بسیار بعدتر به کار رفت...</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بله دقیقاً. عبارت مسلمون در قرآن به کار رفته است، امّا تنها به مردمان خاصّی اشاره دارد: عبادت&zwnj;کنندگان کهن و مشرک کعبه از اهالی مکّه که تحت انقیاد اسلام در آمده بودند و یا خود با آغوش باز اسلام را پذیرفته بودند.<a title="" name="_ftnref4" href="#_ftn4"><span><span dir="LTR"><span><span>[4]</span></span></span></span></a> این در حالی است که یهودیان و مسیحیان نیز در جماعت نخستین، از زمره&zwnj;ی مؤمنان بودند. بعداً آن&zwnj;ها را از این جماعت جدا کردند؛ به نظر دانر، این جداسازی در دوره&zwnj;ی خلیفه عبدالملک رخ داد. بنابر این، مقارن پایان قرن نخست هجری اسلام، اسلام شد. البتّه این پایان بحث نیست، و من شخصاً اسلام&zwnj; شدنِ اسلام را حادثه&zwnj;ای می&zwnj;دانم که قدری متفاوت از رأی دانر رخ داد... امّا این&zwnj; که زمان برد تا اسلام، اسلام شود، به نظر من واضح است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><em><b>گفتید که نظر خاصّ خودتان را در مورد چگونگی بسط اسلام به عنوان دینی جدید دارید. </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL">وقتی از &laquo;اسلام&raquo; به عنوان هویّتی واحد سخن می&zwnj;گوییم، چنین چیزی البتّه در مورد اسلام روزگار ما صدق نمی&zwnj;کند. سخن این&zwnj;جاست که چنین چیزی در باب اسلام نخستین هم صدق نمی&zwnj;کند. ما همیشه در مورد اسلام این&zwnj;طور فکر می&zwnj;کنیم: گروهی از مردم بودند که گرد ایده&zwnj;هایی جمع شدند و دین جدید شروع شد. امّا هرگز این&zwnj;گونه نبوده است. البتّه مؤمنان وجود داشتند. امّا جنگ&zwnj;های فتوحات آنان را به چهار سمت پراکنده کرد- بصره و کوفه در عراق، فسطاط در مصر و حمص در سوریّه. در این شهرها چند نفر از - به اصطلاح - صحابه&zwnj;ی پیامبر زندگی می&zwnj;کردند، که بعدها تکریم گشتند و گرد آن&zwnj;ها نحوه&zwnj;ای از اسلام صورت&zwnj;بندی شد. به نظر من، اسلامِ کوفه بسیار متفاوت از اسلامِ حمص یا فسطاط بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><em><b>چرا متفاوت بود؟ آیا این مناطق کاملاً از هم بی خبر بودند؟ </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL">فان اس: ارتباط میان این مراکز ضعیف بود. قطعاً افراد سفر می&zwnj;کردند و بی&zwnj;شک آن&zwnj;ها نوعی قرآن در اختیار داشتند (البتّه تا آن&zwnj;جا که قرآن در آن زمان وجود داشته است) که به آن ملتزم بودند. امّا مؤلّفه&zwnj;ی تعیین&zwnj;کننده، تفسیر است، یعنی این مسئله که فرد متن قرآن را چگونه می&zwnj;فهمد. مسئله این است که آیا قرآن در آن زمان اهمیّت مرکزی برای اسلام داشت. از نظر من نه، اهمیّت مرکزی نداشت. آن&zwnj;چه که جماعت مؤمنان را متّحد می&zwnj;کرد، بیشتر شیوه&zwnj;ی نماز جماعت آن&zwnj;ها بود. ژیمناستیک خاصّی که آن&zwnj;ها در این روند انجام می&zwnj;دادند- بر خاک افتادن (<span dir="LTR">proskynesis</span>)- کاملاً منحصر به فرد بود. و هر ناظر بیرونی&zwnj;ای متوجّه آن می&zwnj;شد. همهنگام، انجام این عمل، گواهی بر سر سپردگی شما به خدای واحد بود. قطعاً زمان برد تا این مناسک مذهبی بسط و تکامل یابد. امّا این مناسک، چیزی بود که میان هسته&zwnj;های فردی این آیین مشترک بود. حاکم هر عصر و یا فرمانده&zwnj;، به نحوی معنادار، امام نماز جماعت بود- و نماز جماعت تقریباً دیسیپلینی نظامی بود. خدا می&zwnj;داند که چه روساخت&zwnj;هایی بعداً به این عمل عبادی - که امروزه جزو اسلام می&zwnj;شماریم - اضافه شده است. البتّه ممکن است - اگر کسی همّت کند- بتواند این روساخت&zwnj;ها را کشف کند، امّا این خیلی قبل&zwnj;تر از زمانی است که می&zwnj;توانیم بگوییم مثلاً در کوفه دقیقاً چه می&zwnj;گذشت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>آیا این بدان معنا است که هر شهر، اسلامِ خودش را پروراند؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بله. حتّی نباید فکر کرد که در شهرهایی مثل کوفه یا بغداد، اسلامِ واحدی وجود داشت. بغداد بزرگ&zwnj;تر از آن بود که یک اسلام در آن نشو و نما کند؛ در آن زمان یک میلیون نفر در این شهر زندگی می&zwnj;کردند. به نظر من کاملاً ناممکن است که مردم در هر مسجدی فوراً اسلام را درک کرده باشند. مثلا در مورد کوفه گزارش&zwnj;هایی از گنوستیک&zwnj;های شوریده&zwnj;سر در دست داریم که به دوره&zwnj;ی نخستین اسلامی باز می&zwnj;گردد. ایده&zwnj;هایی آشکارا و اساساً شیعی در این شهر شکوفا شد و عجیب و غریب&zwnj;ترین خیال&zwnj;پردازی&zwnj;ها (<span dir="LTR">fantasies</span>) را پدید آورد. در برخی نقاط علی القاعده باید این ایده&zwnj;ها تبلیغ شده و پیروانی جذب کرده باشند، در غیر این صورت در قالب نوشته در نمی&zwnj;آمدند. دست&zwnj;کم من مسئله را این&zwnj;گونه تصویر کرده&zwnj;ام: در بسیاری از مساجد - اگر نه لزوماً هر مسجد- نگاه متفاوتی به اسلام وجود داشت و البتّه در مسجد جامع موضوع این&zwnj;گونه نبود. در آن&zwnj;جا مردم به نماز جمعه می&zwnj;رفتند و حاکم به آن&zwnj;ها می&zwnj;گفت که اسلام چگونه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بی&zwnj;شک، این تصویر شخصی&zwnj;ای است که من برای خودم ساخته&zwnj;ام، امّا این تصویرسازی راهی برای سر در آوردن از شکل&zwnj;گیری اسلام است. پس از این تصویرسازی&zwnj;ها است که می&zwnj;توان تا حدودی کلیّتِ پرسش از پیدایش اسلام را اصلاح کرد، زیرا این پرسش را می&zwnj;بایست هر بار جداگانه ناظر به هر منطقه&zwnj;ی جدید اسلامی پرسید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شما تصویر اتم&zwnj;واری از اسلام ارائه می&zwnj;کنید. </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این&zwnj;طوری هم می&zwnj;توانیم بگوییم: من دارم تصویر جاافتاده از اسلام را واژگون می&zwnj;کنم: ابتدا تکثّری وجود داشت- یکّه&zwnj;گی بعداً شکل گرفت... بنیادگرایان دقیقاً عکس این را می&zwnj;گویند. [...]</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>چه چیزی غیر از ژیمناستیکِ عبادت، تمام این گروه&zwnj;های محلّی و گونه&zwnj;های اسلام را با هم یگانه ساخت؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">قرآن، البتّه در دراز مدّت. شما هر جا که بودید، اگر قرآن را به عنوان اساس زندگی خود می&zwnj;پذیرفتید، مسلمان بودید. قدری زمان برد تا قرآن جمع&zwnj;آوری شود و مردم از آن آگاه شوند. امّا از زمانی که قرآن، هم&zwnj;چون مبنایِ مرجع، جنبه&zwnj;ی همگانی یافت، از آن زمان به بعد اسلام به وجود آمد. به احتمال زیاد، چنین روندی از زمان عبدالملک مروان و کتیبه&zwnj;هایی که در قبة الصخرة وجود دارد آغاز شد که آیاتی از قرآن بر آن کنده&zwnj;کاری شده است- از قضا آیات بر آن دقیق نوشته نشده&zwnj;اند. از این زمان به بعد مردم چیزی داشتند که می&zwnj;توانستند به آن چنگ بزنند. فقه اسلامی نیز بعداً به وجود آمد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پس اگر عبادت به مسلمانان هویّت اجتماعی و مناسکی داد، قرآن به آنان هویّت معنوی داد؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مسلمانان قرآن را &laquo;متنی مقدّس&raquo; تلقّی نمی&zwnj;کردند، بلکه آن&zwnj;را راه&zwnj; یا &laquo;قانون اساسی&raquo; زندگی می&zwnj;دانستند. درست همان&zwnj;طور که امریکایی&zwnj;ها به قانون اساسی&zwnj;شان باور دارند، مسلمانان به قرآن باور دارند، زیرا به اعتقاد آنان قرآن به آن&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که در موقعیّت&zwnj;های خاصّ چگونه رفتار کنند، و از نظر اخلاقی و شرعی چگونه زندگی کنند. به نظر من این نکته برای مردم بسیار مهمّ بود، اگر چه هیچ&zwnj;گاه این نکته را به این شیوه بیان نمی&zwnj;کردند. نکته&zwnj;ی قابل توجّه این است که هر گاه مقاومتی در مقابل اسلام از سوی ملحدان صورت می&zwnj;گرفت، مقاومتی علیه فقه اسلامی نبود. انتظار ما دقیقاً خلاف این است: زیرا اگر چیزی در اسلام باشد که برای ما تنفّر برانگیز باشد، این است که اگر کسی دزدی کرد، دست او را قطع می&zwnj;کنند و مانند آن. اما برای آن ملحدان این&zwnj;ها هرگز مشکل&zwnj;ساز نبود. هرگاه ملحدان یا به اصطلاح شکّاکان ظاهر می&zwnj;شدند، نبوّت محمّد را به زیر پرسش می&zwnj;کشیدند و یا شخصیّت او را مورد تردید قرار می&zwnj;دادند- بسیار شبیه آن&zwnj;چه که سلمان رشدی در آیات شیطانی تصویر کرد.</div> <div dir="RTL">می&zwnj;خواهم این نتیجه را از بحث بگیرم که قرآن به این دلیل شدیداً تکریم می&zwnj;شد که به مردم، راهِ با ثبات زیستن را نشان می&zwnj;داد. اساساً دلیل بسیاری از کسانی که امروزه دین خود را تغییر می&zwnj;دهند و به اسلام می&zwnj;گروند، همین است. عهد جدید از این جهت بسیار متفاوت است. شما در عهد جدید استعاره&zwnj;ها و تمثیل&zwnj;هایی می&zwnj;یابید که سبک آن&zwnj;ها به مراتب زیباتر از استعاره&zwnj;ها و تمثیل&zwnj;های قرآنی است، امّا باید زمان طولانی&zwnj;ای صرف تفسیر آن&zwnj;ها کنید تا معنای دقیق آن&zwnj;ها را دریابید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><em><b>پس منظور شما این است که اسلام، به این علّت پیروزمندانه گسترش یافت که قوانین عینی&zwnj;ای در قالب قرآن در اختیار داشت؟ </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL"><em>اغلب، دلیل انحصاری گسترش اسلام، فتوحات دانسته می&zwnj;شود. به نظر من، این واقعاً دلیل کافی&zwnj; نیست. زیرا اسلام در واقع جنبشی دین&zwnj;گستر (</em><em><span dir="LTR">missionary</span></em><em>) نبود - در روزگار و زمانه&zwnj;ی ماست که این&zwnj;چنین شده است، و حتّی اکنون نیز بسیاری از مسلمانان، قید و شرط&zwnj;هایی در این باب دارند. در آن زمان، عرب&zwnj;هایی که در کوفه یا مکان&zwnj;های دیگر زندگی می&zwnj;کردند، اصلاً تمایلی نداشتند تا مردم مناطق فتح شده را داخل جماعت دینی خود کنند، که اگر داخل می&zwnj;شدند چه بسا بعداً مسلمانان پارسایی می&zwnj;شدند، امّا دیگر لازم نبود خراج بپردازند-و نیز احتمال داشت اگر مسلمان شوند، جاسوسی مسلمان&zwnj;ها را بکنند. در شهرهای پادگانی، نامسلمان&zwnj;ها کاملا خود را از دیگران جدا نگه می&zwnj;داشتند تا خود را به خطر نیندازند. به اسلام گرویدن پیروان ادیان دیگر، چیزی نبود که همیشه به گرمی از آن استقبال شود. </em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL"><em><b>از کسانی که دین&zwnj;شان را تغییر می&zwnj;دادند و مسلمان می&zwnj;شدند و نیز جاسوس&zwnj;ها که بگذریم، ملحدان داستان دیگری داشتند. در کتاب اخیرتان &zwj;&laquo;یگانه و دیگری&raquo; (</b></em><em><b><span dir="LTR">Der Eine und das Andere</span></b></em><em><b>) به فرقه&zwnj;های اسلامی پرداخته&zwnj;اید و به این واقعیّت، که در اکثر موارد، منبع اصلی شناخت ما از این فرقه&zwnj;ها، نوشته&zwnj;های مخالفان آن&zwnj;هاست. </b></em></div> <div dir="RTL"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="RTL">فان اس: این کتاب در وهله&zwnj;ی نخست، تاریخ گونه&zwnj;ی ادبی خاصّی است که به آن &laquo;مِلَل و نِحَل&raquo; (<span dir="LTR">heresiography</span>) می&zwnj;گوییم. متون بسیاری از این دست در اسلام وجود دارد که آن&zwnj;چه فرقه&zwnj;های اسلامی نامیده شده، در آن فهرست شده&zwnj;اند. این گونه&zwnj;ی ادبی، بسیار پردوام بود و بیش از هزار سال استمرار داشت، از قرن دوّم تا قرن نوزدهم هجری. با این حال، تزی پشت تحلیل من وجود دارد: &laquo;فرقه&zwnj;گرایی&raquo;. ایده&zwnj;ی اساسی این تحلیل این است که هیچ&zwnj;گاه چیزی به عنوان دین وجود نداشته است. همیشه فقط تکْ جماعت&zwnj;هایی وجود داشته&zwnj;اند. اگر این تحلیل درست باشد، معنایش این است که به معنایی که ما اراده می&zwnj;کنیم، ملحدان یا کافران وجود نداشته اند، بلکه تنها جماعت&zwnj;های مختلفی وجود داشته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL"><b>مطمئنم کتاب&zwnj;هایی که شما تحلیل&zwnj;شان کرده&zwnj;اید، این موضوع را به شیوه&zwnj;ی متفاوتی عرضه کرده&zwnj;اند...</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظرم می&zwnj;رسد که این کتاب&zwnj;ها بیش از همه، سیاهه&zwnj;ای از فرقه&zwnj;های موجود در اسلام به دست داده&zwnj;اند. این درست است که گاهی در این کتاب&zwnj;ها گفته می&zwnj;شود که تعلیمات این یا آن فرقه نادرست است، امّا این بدین معنا نیست که پیروان آن فرقه کافر و ملحد&zwnj;اند. تعبیر &laquo;کفر&raquo; (<span dir="LTR">heresy</span>) بر این فرض مبتنی است که راست&zwnj;کیشی&zwnj; (<span dir="LTR">orthodoxy</span>) وجود دارد. این تعبیر در مورد مسیحیّت کارگشا است زیرا ما کلیسا داریم، امّا در مورد اسلام کار نمی&zwnj;کند. شما راست&zwnj;کیشی در اسلام را چطور تعریف می&zwnj;کنید؟ همیشه کسانی بوده&zwnj;اند که کوشیده&zwnj;اند حدّ و حدود راست&zwnj;کیشی را معیّن کنند، و همیشه راست&zwnj;کیشی&zwnj;هایی (به معنایی که ما در مسیحیّت این کلمه را به کار می&zwnj;بریم) وجود داشته است، امّا همیشه محلّی و کم دوام بوده است. هر زمان که حاکم یا متکلّمی در منطقه&zwnj;ای خاصّ، تفسیر معیّنی از اسلام را الزام&zwnj;آور دانسته است، بی تردید گروه&zwnj;هایی بوده&zwnj;اند که برچسب منحرف به آن&zwnj;ها خورده است، و بر اساس واژگان ما در مسیحیّت، کافر به شمار آمده&zwnj;اند. امّا گروه&zwnj;های بسیار کمی بودند که مطلقاً در همه جا از آن&zwnj;ها ابراز انزجار شده باشد. اسماعیلیان، خصوصاً زمانی که در قالب حشّاشین فعّالیّت می&zwnj;کردند، چنین گروهی بودند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>با گروه&zwnj;های &laquo;منحرف&raquo; چه برخوردی صورت می&zwnj;گرفت؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">فان اس: حتّی اسم

یاسر میردامادی − چندین سال قبل، انتشار ترجمه‌ی فارسی کتاب «مکتب در فرایند تکامل» جنجالی در ایران به پا کرد. مدرّسی طباطبایی، اسلام‌ شناس ایرانی مقیم امریکا، در این کتاب نشان داده بود که آن‌چه به عنوان «تشیّع اثنی‌عشری» مشهور است، برساخته‌ای تاریخی (historically constructed) است، یعنی در طیّ زمان و در پاسخ به نزاع‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های مختلف، و از میان امکان‌های متفاوتی که از نظر تاریخی پیش‌روی افراد بوده، شکل گرفته است.

پانویس‌های مترجم:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • حامد

  آقای فان اس در درک خود از پراکندگی اسلام کاملا از الگوی مسیحیت ,خصوصا مسیحیت امریکا که شاید به تعداد کلیساها تفاوت در آیین دارند. الهام گرفته است. اسلام بدین شکل نبوده مثلا وقتی مولوی از بلخ به قونیه می رود. ویا در شام شمس را می بیند.بیشتر منقلب بسمت عرفان وکندن از دنیا وقدرت را تجربه میکند هیجا ازتفاوت در فهم فقه ای نمی گوید.

 • کاربر مهمان

  در شبه جزیره عربستان اصنام بسیاری بوده‌است که مردمان هر قبیله‌ای به یکی از آنها گرایش داشته و متعصبانه می‌پرستیدند اصنام عربی بر خلاف بت‌هایی (کلمه بت پارسی است از واژه بودا ساخته شده‌است) در شرق و شرق دور نمای شبه اسانی ندارد بلکه گاهی تخته سنگی یا قسمتی از کوهی صنم بوده است الله این مکعب سنگی نیز یکی از آنهاست. شیوه پیروان محمد بر غارت و خشونت و کشتن استوار بوده و هست. اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر الله، مسلم و مسلمان هم با تسلیم از یک ریشه هستند. ایمان و مومن نیز با امان خواستن همریشه است معنای آن پناه جستن از شر خصم در دامان خود اوست

 • کاربر مهمان

  بد نیست بدانید که در شبه جزیره عربستان اصنام بسیاری بوده‌است که هر یک پرده‌داری داشته‌است اصنام عربی بر خلاف بت‌های (کلمه بت پارسی است از واژه بودا ساخته شده‌است) در شرق و شرق دور نمای شبه اسانی ندارد بلکه گاهی تخته سنگی یا قسمتی از کوهی صنم بوده است الله این مکعب سنگی نیز یکی از آنهاست. شیوه پیروان محمد بر غارت و خشونت و کشتن استوار بوده و هست. اسلام یعنی تسلیم شدگان بر الله مسلم و مسلمان هم با تسلیم از یک ریشه هستند. ایمان و مومن نیز با امان خواستن همریشه است معنای آن پناه جستن از شر خصم در دامان خود اوست

 • کاربر مهمان

  از اقای یاسر میردامادی تعجب می کنم که اینهمه متن های عمیق در باره تاریخ اسلام هست و ایشان این متن را انتخاب کردند. چنان از دیگاههای تاریخی با قاطعیت و یقین صحبت می کنند که کمتر دانشمند علوم تجربی در باره یافته های خود با آن یقین بیان می کند. اگر دلیل تاریخی نیافتیم و یا ضعیف یافتیم دلیل بر نفی و یا انکار آن واقعه که نیست. نهایتا بگوییم ما نمی دانیم. علاوه بر این، شاید بر فرض مدارک تاریخی مکفی در دسترس نباشد ولی با داشتن قرائن دیگر از قبیل قران و یا شخصیت های دیگری که سند تاریخی محکم در باره آنها داریم می شود ضعف اسناد تاریخی ان دوره را جبران کرد.

 • کاربر مهمان

  باسلام.محمدفرزند(عبدالله)قبل ازتولدپدررا ازدست داد ودرکودکی هم مادرش وفات کرد.بااینکه خودازخاندان اشراف مکه بودولی کودکی سختی را گذراند ونوجوانی به شبانی امرار معاش میکرد وبدلیل خصلت شغل چوپانی در تنهائی به تفکر پرداخت ومثل هر انقلابی دیگر از اختلاف طبقاتی ورنج تهیدستان وعشرت ثروتمندان در شگفت شد. پس مصمم گردید تا این نظام را براندازد. برای نیل به این هدف در جوانی با زنی ثروتمند که دوبرابرسن اوراداشت ازدواج کرد.بتدریج افکارانقلابی خودرا با فرودستان وفقرا زمزمه کرد وفرمود: همه موئمنان باهم برابر وبرادرهستند وثروت باید عادلانه تقسیم شود.مردمانی ازتهیدستان به گرد اوجمع شدنداین گروه درابتدا بصورت مخفی فعالیت میکردند وچون خوب میدانستندعاقبت مورد خشم اشراف واقع خواهند شد اداب ومناسکی را بین خودقرارگذاشتند تا امادگی رزمی داشته باشند.روزانه قبل ازطلوع افتاب برخیزند با اب نیمه شستشو کنند (وضو)وبعدنرمش بدنی انجام دهند چه جمعی وچه انفرادی وپنج بار درروز(نماز) وسالی یکماه هم گرسنگی را تمربن کنند(روزه) وشعار مشترک داشته باشند مثل(الله اکبر) الله قبلا وجودداشت چونکه نام پدراو(عبدالله)بود! پس برای تبیین اعتقادات (ایده و لوژیک) به زندگی گروهی یا مخفیگاه کوهستانی کوچ کردند(شعب ابی طالب) نماز را به جماعت برگزار میکردند وقبل از نماز رهبر درحالیکه اسلحه بدست داشت به محراب(محل حرب) میرفت وخطبه میخواند وایاتی را که براو نازل شده بود برای موئمنان میخواند. درهمین حال تقریبا شورشی بر علیه اشراف مکه شکل گرفت که طبق روال بشدت سرکوب میشد! اوازه این شورش به گوش رقبای تجاری مکه یعنی یثرب رسید پس از انها دعوت شد تابه یثرب بروندتاکمک مالی وتسلیحاتی شده وراه تجاری مکه ناامن وتجار یثرب منتفع شوند.واین هجرت صورت گرفت. مهاجرین واردفازنظامی شدند وپس ازکسب قدرت اول یثرب را مالک شدند وبعد مکه را فتح کردند تا به امروز!!.نادر

 • lمحمدرضا

  مقاله به شدت گنگ ونارسا است به طوری که در پایان هیچ چیزی دست گیر خواننده نمی شود .مثلا وسط مقاله مثال دست بریدن دزدان را می اورد وبلافاصله بدون اینکه توضیح بدهد این به کدام بخش ربط داشت ملحدان را وسط می کشد وبعد هم می گوید که این چنین با ملحدان رفتار نمی کردند .ما نفهمیدیم چه رفتاری را با ملحدان نمی کردند . بهر جهت یا اینکه این اقا قصد ندارد عقاید خود را واضح مطرح کند وانها را می پیچاند وملاحظه اسلام را می کند یعنی به عبارتی به شیوه برادران اصلاح طلب اسلامی ماله کشی می کند ویا اینکه اقای متر جم نمی تواند به خوبی منظور این اقا را برساند . ولی من فکر می کنم ترجمه بسیار ضعیف است تا جائی که شبیه حرف زدن ایرانی های می ماند که یا تازه به خارج تشریف اورده اند و هنگام حرف زدن تلاش می کنند کلماتی خارجی به کار بگیرند وبلافاصله هم بگویند که فارسیش یادم رفته .ویا بچه های ایرانی که در خارج بزرگ شده اند وتوانائی نوشتن وحرف زدن به فارسی را ندارند که خرده ای بر انان نیست . اما وقتی به عنوان مترجم یک سایت خبری کار می کنید دیگر چنین ترجمه ضعیفی قابل گذشت نیست .

 • جواد

  این دیگه آسمان را به ریسمان دوختن بود همان به که ایشان اعلام خروج از اسلام را دادند اسلام را نیازی به این افراد نیست

 • ایراندوست

  از طرف طیف‌های مختلفی، اسلام نوعی یهودیت عربی شده با خصوصیتی جزم اندیش و روحیه بادیه نشینی،الله‌ایی مجهول و مردسالار، تحمیق توده‌ها، ارتجاع مجسم، عامل عقب ماندگی،مذهبی‌ بشدت دستکاری شده، گرایش شدید به خشونت متداوم و... تفسیر و تدوین شده ولی تا کنون در مقایسه با موسی ۵ هزار ساله و مسیح ۲ هزار ساله که به احتمال زیاد وجود خارجی‌ نداشتند،محمد را حداقل در تاریخ، ثبت شده می‌دانستیم. آقای فان اس‌،سندیتی در حرف‌هایشان نیست و در این مصاحبه کوتاه گویا از تحولات تاریخی بیشتر نتیجه‌گیری میکند تا تاریخ صدر اسلام و زمان محمد. البته نظرات فاس اس‌ در مورد آداب و مناسک اسلامی و تحت تاثیر محیط و جامعه بودن اسلام، منطقی و قابل قبول است. آلمانی‌ها تحقیقات زیادی در چند دهه گذشته در مورد مذهب اسلام انجام داده‌اند ولی بخاطر ملاحظات سیاسی در جهان اسلام و منافع اقتصادی با حاکمین مسلمان، از تبلیغ و اشا‌عه نظرات بحث برانگیز، دوری میجویند. طولانی‌ شدن ترجمه و انتشار قرآن صنعا (شایعه است که یک/پنجم محتویات این قرآن بمعنی‌ واقعی کلمه چرندیات است) که بصورت دست نویس در یمن پیدا شده و در آلمان نگهداری و روی آن تحقیق میشود، یکی‌ از موارد بدون توضیح آلمانی‌ها است. اگر گفته‌های فان اس‌ درست باشد، وای به حال ما قربانیان مستقیم و غیر مستقیم الله، اسلام، محمد و پیروانش و آن کلاهی که بر سر بیش از ۱ میلیارد آدم در روز روشن,در طول این سالها گذاشته شده است.

 • عبدالسلام سلیمی

  کاری به دیدگاهها و قرائتهای ارائه شده در متن نسبت به قرآن و اسلام و محمد ندارم، اما انکار واقعیت تاریخی شخصیتی بنام محمد توسط اِس‌وِن کالیش (Sven Kalisch) خیلی عجیب است که میگه «به احتمال زیاد شخصیّتی تاریخی به نام محمّد وجود ندارد و این شخصیّت، ساختگی است». مثل اینه که بگیم ارسطو و افلاطون و کوروش و داریوش و غیره وجود نداشته‌اند

 • کاربر مهمان

  دوستان به یاد داشته باشید یکی از مهمترین نقاط قوت اسلام نسبت به مسیحیت همین اصالت تاریخی آن است شما هنوز دز مکه محل ولادت پیامبر را می توانید ببینید و دهها بازمانده تاریخی دیگر که کمترین تردیدی در ان وجود ندارد . یهودیت نیز تا حد زیادی با وجود عمر طولانی ای که دارد از این اصالت برخوردار است . و دوستان مسیحی قرنهاست که در صددند تا این امتیاز را از اسلام بستانند تا لا افل از نظر تاریخی با آن در یک شزایط برابر قرار بگیرند. اگر در وجود تاریخی پیامبر شک شود بی تردید همه گزاره های تار یخی و هر شخصیت تاریخی ای را بایذ بطور قطع نفی کرد!!!