انصاری: اگر پالرمو در مجمع به بن‌بست رسید رفراندوم کنیم

با تعویق بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت، مجید انصاری عضو این مجمع می‌گوید از سوی مخالفان پیامک‌های تهدید به قتل دریافت کرده است.