اطلاعات شوش محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت‌تپه را بازداشت کرد

موج جدید #احضار_کارگران این مجتمع که از ظهر یکشنبه هفتم بهمن آغاز شده است همچنان ادامه دارد و بنا بر برخی خبرهای تایید نشده به جز #محمد_خنیفر، کارگران دیگری نیز بازداشت شده اند.