به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت دادگستری آمریکا دوشنبه ۲۸ ژانویه/ ۸ بهمن شرکت چینی هواوی و مدیر مالی آن را به تقلب در امور بانکی، سرقت اسرار تجاری و نقض تحریم‌های ایران متهم کرد. دادگستری آمریکا همچنین دو شرکت زیر مجموعه شرکت هواوی را در ۱۰ مورد به سرقت اسرار تجاری، جعل تراکنش بانکی و کارشکنی در مسیر تحقیقات سرقت تکنولوژی شرکت آمریکایی «تی موبیل» متهم کرده است. منگ وانجو، مدیر مالی و دختر بنیانگذار شرکت هواوی به درخواست آمریکا در سفرش به کانادا به اتهام نقض تحریم آمریکا علیه ایران بازداشت شد. دادگاه او ۶ فوریه در ونکوور برگزار می‌شود. او متهم است از شرکت‌های صوری برای روابط تجاری با ایران در جهت نقض تحریم‌های آمریکا استفاده کرده. منگ وانجو این اتهامات را رد کرده است.