شمخانی: اراده‌ای برای ارتقاء برد موشک‌های خود نداریم

در پی فشارهای جهانی بر ایران بر سر برنامه موشکی‌اش، ایران موضعی دو گانه می‌گیرد. وزیر دفاع می‌گوید در این‌باره مذاکره نمی‌کنیم و دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید برد موشک‌ها را بیشتر نمی‌کنیم.