عفو بین‌الملل خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد

این سازمان بین‌المللی در نانه سرگشاده‌ای به حسن روحانی احتمال داده که این دو زندانی مجدداً شکنجه شوند. عفو بین‌الملل خواهان بررسی اتهام شکنجه در محاکم قضایی و مجازات شکنجه‌گران شده است.