ایران و سوریه بر سر توسعه روابط اقتصادی و بانکی توافق کردند

اسحاق جهانگیری همراه با یک هیئت بازرگانی به دمشق رفته تا در بازسازی سوریه حساب بیشتری برای ایران باز کند. مبادلات مالی بر اساس پول‌های ملی دو کشور و احداث یک نیروگاه از جمله توافق‌ها هستند.