گوشت ۱۰۰ هزار تومانی: «مافیای گاو و گوسفند»

قاچاق دام زنده در هشت ماه نخست سال جاری بیش از چهار برابر افزایش داشته است. بخشی از دام‌های قاچاق شده با ارز دولتی و تحت عنوان واردات، به ایران بازگردانده می‌شود.