دادگاه غیرعلنی فعالان محیط زیست با حضور وکلای تعیینی برگزار شد

۱۳ ماه پس از بازداشت، فعالان محیطزیستی به دادگاه رفتند. به آنها اتهام جاسوسی از مراکز نظامی کشور و فساد فی‌الارض زده شده است.