کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز که ۱۸ ماه حقوق نگرفته‌اند صبح روز چهارشنبه دهم بهمن برای چندمین بار مقابل ساختمان قطار شهری در اهواز تجمع کردند. حدود دویست کارگر قراردادی متروی اهواز از شهریور سال ۹۶ تاکنون حقوق نگرفته‌اند. شرکت پیمانکاری کیسون که کارگران را بطور پیمانی به خدمت گرفته است حاضر به پاسخگویی به مطالبات و اعتراض کارگران نیست.