بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

اتحادیه آزاد کارگران ایران همه تشکل‌ها، نهادها و سازمان‌های کارگری و مدافع حقوق انسانی در ایران و در خارج کشور را فرا می‌خواند تا به بازداشت جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شوند.