آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از کشاکش‌های بسیار و رایزنی‌های متعددد به وعده خود عمل کردند: ساز و کار ویژه مالی اروپا آغاز به کار کرد. یک سخنگوی سفارت آمریکا در برلین پنجشنبه ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه اعلام کرد انتظار نمی‌رود این ساز و کار بر تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر تهران تأثیر بگذارد. سخنگوی سفارت آمریکا در آلمان گفت: «همانطور که رئیس جمهوری مشخص کرده نهادهایی که در فعالیت‌های تحت تحریم با ایران مشارکت دارند با خطر اقدامات تنبیهی سخت مواجه‌اند که شامل قطع دسترسی آن‌ها به نظام مالی آمریکا و امکان تجارت با آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی می‌شود.