به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس روزنامه «المستقبل» چاپ بیروت اعلام کرد که از جمعه یکم فوریه/ ۱۲ بهمن انتشار نسخه کاغذی‌اش را متوقف می‌کند. رفیق الحریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان در سال ۱۹۹۹ روزنامه المستقبل را بنیان گذاشت. سعد الحریری، نخست‌وزیر کنونی و فرزند رفیق الحریری و رئیس جریان ۱۴ مارس این روزنامه را در اختیار دارد. مدیریت المستقبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تحولات در عرصه روزنامه‌نگاری جهان درآمد حاصل از فروش در مقایسه با عرضه کاهش یافته و انتشار نسخه چاپی المستقبل دیگر میسر نیست. پیش از این روزنامه‌های السفیر، البلد، الاتحاد، صدی البلد و الانوار نیز به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده بودند.