عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری جعفر عظیم‌زاده شد

این سازمان بین‌المللی اعلام کرده که رئیس اتحادیه آزاد کارگران یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و آزادی تجمعات بازداشت شده.