ساز و کار ویژه مالی برای ایران رسماً آغاز به کار کرد

وزیر خارجه آلمان در نشست خبری بخارست کانال مالی ویژه برای ادامه تجارت با ایران را نشانه‌ای از اتحاد اروپا دانست.