احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسمی که صبح جمعه ۱۲ بهمن بر مزار خمینی برگزار شد گفت: «کار به جایی رسیده که برخی مقامات ما باورشان شده که ما نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم مگر با کمک آمریکا.‌ای لعنت بر این فکرهای غلط.». جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «رهبری فرموده‌اند قدرت آمریکا رو به افول است. منحدان آمریکا هم گوش به حرف این کشور نمی‌دهند و ترس از آمریکا از دلشان بیرون رفته. ما نباید از آمریکا بترسیم. چرا باید این گونه خود را ببازیم؟»