اتابک جعفری، مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که حجم فعلی سدهای سیستان و بلوچستان ۴۸ درصد کاهش آبی دارند و بحران آب در این استان به مرز هشدار رسیده است. جعفری افزود: «سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در استان داریم و ۵۰ درصد چاه‌های غیر مجاز آب‌ها را هدر می‌دهند.» به‌گفته او ۴۰۰۷ روستای سیستان و بلوچستان فاقد شبکه آبرسانی هستند و بحران آب در این نقطه از ایران «در حد زلزله خاموش» است. در این استان ایرانشهر، خاش و دلگان بیشترین آب زیرزمینی را استفاده می‌کنند و بی‌آبی و خشکسالی سبب مهاجرت و مشکلات اجتماعی شده است.