ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

۱۰ جستار، ۱۰ شعر

<p>نشر باران در سوئد اثر تازه&zwnj;ای از بهروز شيدا، منتقد و پژوهشگر ادبی منتشر کرد. اين کتاب که مجموعه&zwnj;ای است از ۱۰ جستار در نقد ادبی &quot;زنبور مست آن&zwnj;جاست&quot; نام دارد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش گروه فرهنگ راديو زمانه، تازه&zwnj;ترين کتاب بهروز شيدا با عنوان &quot;زنبور مست آن&zwnj;جاست&quot;، مجموعه&zwnj; ۱۰ جستار و ترجمه&zwnj; ۱۰ شعر از شاعر لهستانی، آدام زاگايوسکی، توسط نشر باران در سوئد منتشر شد.</p> <p><br /> برای نخستين بار است که ترجمه ۱۰ شعر از آدام زاگايوسکی به زبان فارسی يک&zwnj;جا در کتابی منتشر می&zwnj;شود.</p> <p><br /> بهروز شيدا اين اشعار را از منتخب اشعار اين شاعر لهستانی که با نام &quot;آنتن&zwnj;ها در باران&quot; منتشر شده، برگزيده است. نويسنده هر شعر را مانند پيش&zwnj;گفتاری بر جستارهای اين کتاب آورده است.</p> <p><br /> بهروز شيدا می&zwnj;گويد هدفش از هم&zwnj;نشينی شعرهای زاگايوسکی با جستارهای &quot;زنبور مست آنجاست&quot; اين بوده که آن شعر با آن جستار در گفت&zwnj;و&zwnj;گو باشد و شايد آن جستار را در ابهام محض منعکس، تکميل، تأييد، مکرر يا پيچيده &zwnj;کند؛ نوعی رابطه&zwnj; بينامتنی.</p> <blockquote> <p><img width="196" height="270" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/behrouz-sheida.jpg" alt="" />&quot;زنبور مست آن&zwnj;جا است&quot;، ۱۰ جستار، ۱۰ شعر از بهروز شيدا</p> </blockquote> <p>جستارهای اين کتاب عبارتند از: &quot;پرسش&zwnj;ها باقی است&quot;: پاسخ به هفت پرسش؛ تصوير روشنفکران در ۱۲ رمان، &quot;سَحر پرستوهای جوان&quot;: نگاهی کوتاه به ۱۵ ترانه&zwnj; جنبش اين دوران در آينه&zwnj; دو ترانه&zwnj; دوران مشروطيت و سه ترانه&zwnj; دوران انقلاب اسلامی، &quot;دست&zwnj;های خويش را بنگريم&quot;: حاشيه&zwnj;ای سخت کوتاه بر کتاب از سحرخيزانِ منصور خاکسار، &quot;صدای متن&zwnj;ها را دريابيم&quot;: نگاهی کوتاه به تناقض صدای نويسنده و صدای متن در مجموعه شعرِ و چند نقطه&zwnj; ديگر، &quot;منظومه&zwnj; از سحرخيزان&quot;، وصيت&zwnj;نامه&zwnj; منصور خاکسار، &quot;زنبور مست آن&zwnj;جا است&quot;: چند پرسش در گذر از رمانِ داستان مادری که دختر پسرش شد، نوشته&zwnj; قلی خياط، &quot;فصل&zwnj;ها از فاصله&zwnj; متن&zwnj;ها می&zwnj;آيند&quot;: گفت&zwnj;وگوی رمان بهار ۶۳ و رمان زمستان ۶۲ از منظر بينامتنی، &quot;از قاره&zwnj;های وجود تا اضلاع اثر&quot;: بازنويسی&zwnj; بخش&zwnj;هايی از يک گفت&zwnj;وگو و ۱۰ جستارِ بهروز شيدا، &quot;در زمين از بهشت گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها است&quot;: پنج خوانش مينی&zwnj;ماليستی و ترجمه&zwnj;ی دو شعر کوتاه، &quot;يک بار ديگر می&zwnj;پرسد نقال&quot;: تابلوهای خشونت جسمانی در ۱۰ رمان و اشاره&zwnj;ای به دو رمان ديگر، &quot;ببينيم&quot;: گفتاری برای فيلمی خيالی؛ تکه&zwnj;هايی به هم پيوسته از متن و حاشيه&zwnj; جام جهانی&zwnj; ۲۰۱۰.</p> <p><br /> از مهم&zwnj;ترين ويژگی&zwnj;های آثار شيدا اين است که با زبانی شاعرانه اما علمی و دقيق در قلمرو نقد تطبيقی و با اتکاء به نظريه&zwnj;های ادبی به بررسی ادبيات معاصر ايران از انقلاب مشروطه به اين&zwnj;سو می&zwnj;پردازد.</p> <p><br /> بهروز شيدا، پژوهشگر و منتقد ادبی، ساکن سوئد است. &quot;زنبور مست آن&zwnj;جاست&quot;، شانزدهمين کتاب او است.</p> <p><br /> نشر باران پيش از اين از بهروز شيدا منتشر کرده است: در سوک آبی&zwnj; آب&zwnj;ها (جستارهای ادبی)، از تلخی&zwnj; فراق تا تقدس تکليف (نگاهی به عناصر فرهنگ ايرانی بر ۱۴ رمان پس از انقلاب)، گم&zwnj;شده در فاصله&zwnj; دو اندوه (مجموعه جستار&zwnj;ها)، کابوس بلند تيز دندان (ويراستاری&zwnj; خاطرات زندان)، تراژدی&zwnj;های ناتمام در قاب قدرت (خوانش&zwnj;ها و پژوهش&zwnj;ها)، پنجره&zwnj;ای به بيشه&zwnj; اشاره (يافته&zwnj;ها و نگاه&zwnj;ها)، مخمل سرخ رؤيا (يک برگ از هزاران)، می&zwnj;نويسم توقف به فرمان نشانه&zwnj;ها (از هردری سخنی)، هفت دات کام (يک وبلاگِ فرضی).<br /> بهروز شيدا به خاطر مخالفتش با سانسور و مميزی آثار ادبی در ايران تاکنون هيچ&zwnj;يک از کتاب&zwnj;هايش را در ايران منتشر نکرده است.</p> <p><br /> شيدا با فصل&zwnj;نامه&zwnj;ها و نشرياتی که در خارج از ايران منتشر می&zwnj;گردند، همکاری گسترده دارد. او به همراه عباس صفاری فصل&zwnj;نامه &quot;سنگ&quot; را منتشر می&zwnj;کرد، و سردبيری برخی شماره&zwnj;های فصل&zwnj;نامه &quot;باران&quot; را هم به عهده داشته است.</p> <p><br /> <br /> در همين زمينه:<br /> <a href="http://www.baran.st/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener">تازه&zwnj;های نشر باران در سوئد</a> <br /> &nbsp;</p>

نشر باران در سوئد اثر تازه‌ای از بهروز شيدا، منتقد و پژوهشگر ادبی منتشر کرد. اين کتاب که مجموعه‌ای است از ۱۰ جستار در نقد ادبی "زنبور مست آن‌جاست" نام دارد.


به گزارش گروه فرهنگ راديو زمانه، تازه‌ترين کتاب بهروز شيدا با عنوان "زنبور مست آن‌جاست"، مجموعه‌ ۱۰ جستار و ترجمه‌ ۱۰ شعر از شاعر لهستانی، آدام زاگايوسکی، توسط نشر باران در سوئد منتشر شد.

زنبور مست آنجا است، مجموعه جستارها، نوشته بهروز شیدا، نشر باران، سوئد

برای نخستين بار است که ترجمه ۱۰ شعر از آدام زاگايوسکی به زبان فارسی يک‌جا در کتابی منتشر می‌شود.
بهروز شيدا اين اشعار را از منتخب اشعار اين شاعر لهستانی که با نام "آنتن‌ها در باران" منتشر شده، برگزيده است. نويسنده هر شعر را مانند پيش‌گفتاری بر جستارهای اين کتاب آورده است.
بهروز شيدا می‌گويد هدفش از هم‌نشينی شعرهای زاگايوسکی با جستارهای "زنبور مست آنجاست" اين بوده که آن شعر با آن جستار در گفت‌و‌گو باشد و شايد آن جستار را در ابهام محض منعکس، تکميل، تأييد، مکرر يا پيچيده ‌کند؛ نوعی رابطه‌ بينامتنی.

جستارهای اين کتاب عبارتند از: "پرسش‌ها باقی است": پاسخ به هفت پرسش؛ تصوير روشنفکران در ۱۲ رمان، "سَحر پرستوهای جوان": نگاهی کوتاه به ۱۵ ترانه‌ جنبش اين دوران در آينه‌ دو ترانه‌ دوران مشروطيت و سه ترانه‌ دوران انقلاب اسلامی، "دست‌های خويش را بنگريم": حاشيه‌ای سخت کوتاه بر کتاب از سحرخيزانِ منصور خاکسار، "صدای متن‌ها را دريابيم": نگاهی کوتاه به تناقض صدای نويسنده و صدای متن در مجموعه شعرِ و چند نقطه‌ ديگر، "منظومه‌ از سحرخيزان"، وصيت‌نامه‌ منصور خاکسار، "زنبور مست آن‌جا است": چند پرسش در گذر از رمانِ داستان مادری که دختر پسرش شد، نوشته‌ قلی خياط، "فصل‌ها از فاصله‌ متن‌ها می‌آيند": گفت‌وگوی رمان بهار ۶۳ و رمان زمستان ۶۲ از منظر بينامتنی، "از قاره‌های وجود تا اضلاع اثر": بازنويسی‌ بخش‌هايی از يک گفت‌وگو و ۱۰ جستارِ بهروز شيدا، "در زمين از بهشت گفت‌و‌گو‌ها است": پنج خوانش مينی‌ماليستی و ترجمه‌ی دو شعر کوتاه، "يک بار ديگر می‌پرسد نقال": تابلوهای خشونت جسمانی در ۱۰ رمان و اشاره‌ای به دو رمان ديگر، "ببينيم": گفتاری برای فيلمی خيالی؛ تکه‌هايی به هم پيوسته از متن و حاشيه‌ جام جهانی‌ ۲۰۱۰.
از مهم‌ترين ويژگی‌های آثار شيدا اين است که با زبانی شاعرانه اما علمی و دقيق در قلمرو نقد تطبيقی و با اتکاء به نظريه‌های ادبی به بررسی ادبيات معاصر ايران از انقلاب مشروطه به اين‌سو می‌پردازد.
بهروز شيدا، پژوهشگر و منتقد ادبی، ساکن سوئد است. "زنبور مست آن‌جاست"، شانزدهمين کتاب او است.
نشر باران پيش از اين از بهروز شيدا منتشر کرده است: در سوک آبی‌ آب‌ها (جستارهای ادبی)، از تلخی‌ فراق تا تقدس تکليف (نگاهی به عناصر فرهنگ ايرانی بر ۱۴ رمان پس از انقلاب)، گم‌شده در فاصله‌ دو اندوه (مجموعه جستار‌ها)، کابوس بلند تيز دندان (ويراستاری‌ خاطرات زندان)، تراژدی‌های ناتمام در قاب قدرت (خوانش‌ها و پژوهش‌ها)، پنجره‌ای به بيشه‌ اشاره (يافته‌ها و نگاه‌ها)، مخمل سرخ رؤيا (يک برگ از هزاران)، می‌نويسم توقف به فرمان نشانه‌ها (از هردری سخنی)، هفت دات کام (يک وبلاگِ فرضی).

بهروز شيدا به خاطر مخالفتش با سانسور و مميزی آثار ادبی در ايران تاکنون هيچ‌يک از کتاب‌هايش را در ايران منتشر نکرده است.
شيدا با فصل‌نامه‌ها و نشرياتی که در خارج از ايران منتشر می‌گردند، همکاری گسترده دارد. او به همراه عباس صفاری فصل‌نامه "سنگ" را منتشر می‌کرد، و سردبيری برخی شماره‌های فصل‌نامه "باران" را هم به عهده داشته است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان مهدی رودسری

    ((از مهم‌ترين ويژگی‌های آثار شيدا اين است که با زبانی شاعرانه اما علمی و دقيق در قلمرو نقد تطبيقی و با اتکاء به نظريه‌های ادبی به بررسی ادبيات معاصر ايران از انقلاب مشروطه به اين‌سو می‌پردازد)) پس برای خواندن ِ این آخرین بر گزیدۀ بهروز شیدا پلک ها را می گشاییم و چشم ها را آمادۀ دریافت ِ چیزی / چیز ها می کنیم که چیزهایی ارزشمندند در این دوران ِ بمباران ِ بی وقفۀ چیزهایی که جز حبابی برای سریع ترکیدن در خلاء و فراموشیدن نیستند. مهدی رودسری