نامه مادر سعید ملک‌پور به دادستان تهران برای آزادی فرزندش پس از ۱۰ سال زندان

سعید ملک‌پور در سال ۸۷ در زمان سفر به ایران برای ملاقات با خانواده دستگیر و در سال ۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام به علاوه هفت سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در دی ماه ۹۰ به حبس ابد تبدیل شد.