مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران یکشنبه ۱۴ بهمن در یک همایش دولتی تحت عنوان «حکمرانی» از وضعیت بد اشتغال در ایران گلایه کرد و گفت که هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ تعطیل و صدها کارگر بیکار نشوند. به گفته خوانساری تنها در یکسال گذشته بیش از نیمی از شرکت‌های پیمانکار در صنعت نفت تعطیل شدند و در حال حاضر از مجموع ۱۵۰۰ شرکت، ۷۰۰ شرکت فعال هستند. این اظهارات در حالی بیان شده که مرکز آمار ایران در گزارش سرشماری نیروی کار، نرخ بیکاری فصل پائیز را ۱۱,۷ درصد گزارش کرد. این رقم به نسبت فصل تابستان کاهش نشان می‌دهد. اما فعالان کارگری و کارشناسان مستقل نرخ بیکاری واقعی را چند برابر بیشتر از نرخ بیکاری رسمی می‌دانند.