به‌ گزارش روزنامه واشنگتن پست، نتایج یک پژوهش تازه درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی شخصی کاربران که در دانشگاه‌های نیویورک و استفورد انجام شده است نشان می‌دهد ترک فیسبوک برای تنها ۴ هفته می‌تواند رفتار و وضعیت ذهنی کاربران را تغییر دهد: غیرفعال کردن حساب فیسبوک منجر به کاهش دانسته‌ها از اتفاقات کنونی و جهت‌گیری‌های سیاسی شده و تغییرات هرچند کوچکی را در سطح رضایت از زندگی و بروز حس خوشحالی ایجاد می‌کند. کاربرانی که در این پژوهش شرکت کرده‌اند گفته‌اند که با فاصله گرفتن از فیسبوک واکنش‌ آن‌ها نسبت به اخبار نیز «خونسردانه»تر شده است. همچنین براساس این پژوهش استفاده از فیسبوک در افرادی که حساب خود را به صورت موقتی غیرفعال کرده‌اند کاهش پیدا کرده و در بعضی مواقع افراد به صورت دائمی فیسبوک را ترک کرده‌اند. به صورت عمومی استفاده از فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل قطبی‌شدن نظرات کاربران و ایجاد افسردگی و اعتیاد در آن‌ها شمرده می‌شود. نتایج این تحقیق در حالی منتشر شده‌اند که بسیاری از کاربران این شبکه به دلیل رسوایی‌های مرتبط با رعایت حریم خصوصی حساب کابری خود را حذف کرده‌اند. با این وجود طبق آمارهای ارائه شده توسط فیسبوک، تعداد کاربران این شبکه کاهش چشمگیری نداشته است.