ترامپ: پایگاه نظامی در عراق را برای زیرنظر گرفتن ایران حفظ می‌کنیم

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد برای حمله نظامی به ایران از پایگاه عراق استفاده کند، گفت: «نه، فعلا ایران را زیر نظر دارد.