ارتش آمریکا حضور خود در مرز با مکزیک را گسترش می‌دهد و سربازان بیشتری به این منطقه اعزام می‌کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ۳ هزار و ۷۵۰ نفر دیگر از سربازان در مرز جنوب غربی کشور مستقر خواهند شد. این سربازان برای کمک به کارکنان مرزی و گمرکی سه ماه در این منطقه خواهند مانند. بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود ۶۰۰ نفر از پرسنل نظامی در این منطقه حضور داشته‌اند. در پایان سال گذشته میلادی هزاران پناهجو از کشورهای آمریکای مرکزی در گروه‌های بزرگ تا مرز آمریکا خود را رساندند. از هفته گذشته آمریکا متقاضیان پناهندگی را به مکزیک بازمی‌گرداند؛ جایی که آن‌ها منتظر نتایج بررسی پرونده خود خواهند بود.