زنان ایران، ۴۰ سال بعد از انقلاب: به عقب برگشتیم

نعیمه دوستدار-۴۰ سال پس از انقلاب وضعیت زنان ایران بهتر شده یا بدتر؟ آمارها نشان می‌دهد که در اغلب حوزه‌ها وضع بهتر نشده و محدودیت‌ها و تبعیض‌های بیشتر گریبانگیر همه طیف‌های اجتماعی زنان شده است.