اروپا عربستان سعودی را در فهرست سیاه پولشویی قرار می‌دهد

سه قدرت اروپایی با اقدام کمیسیون اروپا مخالف‌اند. با این حال هفته آینده این فهرست به تصویب می‌رسد. علاوه بر ریاض، پاناما هم در این فهرست قرار دارد.