وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با روسیا الیوم گفت: «اروپایی‌ها قبل از آنکه درباره برنامه موشکی ایران صحبت کنند، بهتر است به تعهدات خود عمل کنند. چرا که ایران مطابق گزارش‌های سیزده‌گانه آژانس بین‌المللی اتمی به برجام پایبند بوده است. اروپایی‌ها باید به تعهدات دوازده‌گانه خود از جمله فروش نفت ایران و بازگشت عواید حاصل از آن و تداوم تعاملات بانکی بین دو طرف عمل کنند.» محمد جواد ظریف در این گفت‌وگو با اشاره به کانال مالی اروپا با ایران گفت: «مکانیزم ایجاد شده، مکانیزم مالی واقعی نیست. این مکانیزم زمینه را برای ارتباط بین تجار ایرانی و اروپایی مهیا می‌کند و قرار است گسترش پیدا کرده و کشورهای غیر اروپایی را نیز در بر بگیرد.»