رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: با آمریکا مذاکره کنیم

نماینده اصول‌گرای مجلس پیشنهاد داده که بعد از اصلاح ساختار کشور، با تکیه بر گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا می‌توان با آمریکا وارد گفت‌‌وگو شد.