پاکستان پشت پرده از مذاکرات آمریکا و طالبان پشتیبانی می‌کند

منابع آمریکایی و طالبان گفته‌اند پاکستان که مدت‌ها بر سر جنگ در افغانستان با آمریکا اختلاف نظر داشت اکنون نقش مهمی در تسهیل مذاکرات میان آمریکا و طالبان ایفا می‌کند.