در پی برگزاری نشست دو روزه مسکو با شرکت نمایندگان طالبان و شخصیت‌های سیاسی افغانستان، دولت افغانستان به سازمان ملل شکایت کرد. در این مذاکرات دولت افغانستان شرکت نداشت. دلیل شکایت دولت افغانستان این بوده که روسیه به اعضایی از رهبری طالبان اجازه سفر به مسکو داده‌ است که نام‌ آن‌ها در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد. روسیه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، از نشستی میزبانی کرد که در آن ۱۰ نماینده طالبان به رهبری شیرمحمدعباس ستانکزی، رئیس پیشین دفتر سیاسی طالبان در قطر شرکت کرده بودند. نظیف‌الله سالارزی، معاون نمایند‌گی دائمی افغانستان در سازمان ملل شکایت کابل به سازمان ملل را تأیید کرد. دولت افغانستان پیش از این در بیانیه‌ای نشست مسکو را به‌رسمیت نشناخت و آن را فاقد قدرت اجرایی دانست.