احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در نماز جمعه تهران به کشورهای اروپایی و کانال مالی آن‌ها برای ادامه مبادلات تجاری با ایران تاخت و خطاب به مسئولان دولتی گفت: «شما را به خدا به یک آب‌نبات تلخ اروپایی‌ها قانع نباشید. این چیزی که به شما دادند همان سیاست نفت در برابر غذاست که تحقیر یک ملت است.» او افزود: « یکی از مقامات اروپایی گفته که به شرط پذیرش FATF (گروه ویژه اقدام مالی) این کارها انجام می‌شود، فضول‌ها چه ربطی به شما دارد این تصمیم مردم ماست.» احمد خاتمی با بیان این‌که «اروپا و آمریکا سر و ته یک کرباس هستند»، بار دیگر خطاب به مسئولان دولتی ادامه داد: «والله، بالله نه آمریکا نه اروپا خیرخواهتان نیستند. آن‌ها سختی شما را می‌خواهند و می‌خواهند شما مدام مشکل داشته باشید.»