۹۴ نماینده مجلس ایران طرحی با نام «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» تدوین کرده و در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار داده‌اند. هیات رییسه مجلس نیز این طرح را پس از اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر ارجاع داده است. در این طرح ۱۱ ماده‌ای، تشویق‌‌های نقدی و ارتقای شغلی برای افرادی که مفاسد اقتصادی و اداری را اطلاع دهند، پیش‌بینی شده است.