کودکان بازمانده از تحصیل بودجه ندارند

۶۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال به علت فقر اقتصادی به مدرسه نمی‌روند، مهاجرت، ازدواج زودهنگام و حاشیه‌نشینی از دیگر علل بازماندن از تحصیل است.