ترکیه: سیاست «پیازی» اردوغان برای پیروزی در انتخابات

عدالت و توسعه در استانبول و آنکارا از حزب جمهوری خواه خلق عقب مانده و در کردستان هم نامزدهای حزب دموکراتیک خلق‌ها صدرنشین نظرسنجی‌ها هستند.