به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اصلاحیه مجلس در رابطه با موارد پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی را «ضد کارگری» خواند و گفت: بخش‌های مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران و افزایش نرخ حق بیمه آسیب زیادی به زندگی کارگران می‌رساند. براساس این اصلاحیه «نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد و در عین حال سابقه بازنشستگی طی این اصلاحیه از ۳۰ سال به ۳۵ سال خواهد رسید و سن بازنشستگی نیز افزایش خواهد داشت». اکبر شوکت گفته است «اصلاحات پارامتریک» بر اساس فاکتورهای پارامتریک اروپا باید در شرایط کاری مشابه با اروپا انجام شود : «در بحث سخت و زیان‌آوری هم کارفرما را ملزم نمی‌کنیم که تجهیزات را افزایش بدهد و شرایط سخت و زیان‌آوری را رفع کنیم. ۲هزار کشته در سال به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور وجود دارد که این‌ها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن نکرده‌ایم؛ جان نیروی انسانی برای ما اهمیتی ندارد؛ بعد به فکر اصلاحات پارامتریک برای کاهش بحران صندوق تامین اجتماعی می‌افتیم». طرح اصلاح قانون تامین اجتماعی دو هفته قبل در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.