به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی ایران شرکت هواپیمایی کارون ایر وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت نفت را برای فروش به مزایده گذاشت. سهام شرکت هواپیمایی کارون سال ۱۳۷۹ به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت واگذار شد. این خط هوایی که به عنوان «پشتیبان صنعت نفت» ایران فعالیت می‌کند، دارای ۴ فروند فوکر ۱۰۰ به ظرفیت هر کدام ۱۰۰ نفر، ۴ فروند فوکر ۵۰ هر کدام به ظرفیت ۵۰ نفر و یک فروند بوئینگ ۷۳۷ به ظرفیت ۱۴۵ نفر است. واگذاری شرکت کارون در ادامه سیاست‌های ابلاغی دولت جمهوری اسلامی به صندوق‌های بازنشستگی برای فروش سهام و اموال غیرمنقول است. وزارت نفت جمهوری اسلامی در همین راستا واگذاری دانشگاه نفت را هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است.