حقوق نظامیان سپاه پاسداران ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان افزایش یافت

در حالیکه ترمیم دستمزد کارگران به بهانه کمبود منابع مالی در شورای عالی کار مسکوت ماند، فرمانده سپاه پاسداران از افزایش ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومانی شاغلان این نهاد نظامی خبر داد.